05 feb 2016 09:56

05 feb 2016 09:56

Dålig kunskap om kemikalier

SKÖVDE/FALKÖPING

Företag måste bli bättre på att hantera kemikalier. Inspektörer på miljösamverkan konstaterar efter kontroll att kunskapsnivån är låg.

Under 2016 ska fler företag granskas så att kunskaperna kan förbättras. I slutet av 2015 besökte inspektörerna nio företag i Skövde och Falköping för att se om de uppfyllde kraven i den så kallade Reach-lagstiftningen som gäller kemikalier. Få verksamheter kontrollerar att rutinerna för spill och olyckor med mera stämmer med reglerna.

Under 2016 ska fler företag granskas så att kunskaperna kan förbättras. I slutet av 2015 besökte inspektörerna nio företag i Skövde och Falköping för att se om de uppfyllde kraven i den så kallade Reach-lagstiftningen som gäller kemikalier. Få verksamheter kontrollerar att rutinerna för spill och olyckor med mera stämmer med reglerna.