05 feb 2016 10:07

05 feb 2016 10:07

Följer krav på täckning

FALKÖPING

Gårdar i Falköping följer kraven när det gäller gödsel och urin.

De kunde Miljösamverkan östra Skaraborgs inspektörer konstatera i slutet av förra året när de besökte 50 gårdar i den mellersta delen av kommunen.

På två gårdar fanns brister i täckningen av gödsel- och urinbrunnar och på fem gårdar sker inte påfyllnad av gödsel eller urin under täckningen. Inspektörerna anser att resultatet av de oanmälda inspektionerna är bra.

De kunde Miljösamverkan östra Skaraborgs inspektörer konstatera i slutet av förra året när de besökte 50 gårdar i den mellersta delen av kommunen.

På två gårdar fanns brister i täckningen av gödsel- och urinbrunnar och på fem gårdar sker inte påfyllnad av gödsel eller urin under täckningen. Inspektörerna anser att resultatet av de oanmälda inspektionerna är bra.