05 feb 2016 13:47

05 feb 2016 13:47

Oliver Knutas översatte bäst i landet

SKÖVDE: Vann europeisk översättartävling för skolelever

Juvenes translatores heter den internationella översättartävling som Skövdekillen Oliver Knutas vunnit. Hans översättning från spanska till svenska var bäst av 120 svenska bidrag.

Oliver Knutas från Skövde är elev på Katedralskolan i Skara. Han går andra året på det internationella programmet IB, International baccalaureate. Tävlingen består i att översätta mellan två valfria EU-språk och Oliver Knutas valde att översätta från spanska till svenska. Tävlingen arrangerades samtidigt den 26 november 2015 i alla EU:s länder, den årliga tävlingen har anordnats sedan 2007.

Elever

Juvenes translatores som betyder unga översättare är arrangerad av Europeiska kommissionen och vänder sig till 17-åriga elever. I den europeiska översättartävlingen går nu Oliver Knutas vidare som den bäste av Sveriges 120 bidrag.

När översättningen bedöms handlar det om att återge originalet på ett korrekt sätt till svenska språket. Särskild vikt lägger man på att bedöma sådant som kan vara svårt att översätta. Begrepp som ordlekar, speciella språkförhållanden i ursprungslandet, samt att det ska vara ett bra flyt i texten premieras.

Segrare

I april kommer Oliver Knutas och segrarna från de andra EU-länderna att få delta i en ceremoni vid Europeiska kommissionen i Bryssel. Här kommer gruppen även att få en inblick bakom kulisserna inom EU-arbetet, tonvikten kommer att ligga på tolkning och översättning inom organisationen.

Skolor från hela Sverige har deltagit i tävlingen och i Skaraborg hade även Västerhöjdsgymnasiet skickat in bidrag, max fem elever per skola fick delta. Bidrag från 28 europeiska länder finns nu på vinnarlistan.

Tävlingen arrangeras för att man vill slå ett slag för språkinlärning och översättning. Med ökade språkkunskaper får man bättre kontakt med andra människor och samtidigt en större förståelse för andra kulturer.

Europeiska kommissionen menar att vi måste kunna fler språk än vårt modersmål, det blir också lättare att flytta inom EU för jobb eller studier.

Oliver Knutas från Skövde är elev på Katedralskolan i Skara. Han går andra året på det internationella programmet IB, International baccalaureate. Tävlingen består i att översätta mellan två valfria EU-språk och Oliver Knutas valde att översätta från spanska till svenska. Tävlingen arrangerades samtidigt den 26 november 2015 i alla EU:s länder, den årliga tävlingen har anordnats sedan 2007.

Elever

Juvenes translatores som betyder unga översättare är arrangerad av Europeiska kommissionen och vänder sig till 17-åriga elever. I den europeiska översättartävlingen går nu Oliver Knutas vidare som den bäste av Sveriges 120 bidrag.

När översättningen bedöms handlar det om att återge originalet på ett korrekt sätt till svenska språket. Särskild vikt lägger man på att bedöma sådant som kan vara svårt att översätta. Begrepp som ordlekar, speciella språkförhållanden i ursprungslandet, samt att det ska vara ett bra flyt i texten premieras.

Segrare

I april kommer Oliver Knutas och segrarna från de andra EU-länderna att få delta i en ceremoni vid Europeiska kommissionen i Bryssel. Här kommer gruppen även att få en inblick bakom kulisserna inom EU-arbetet, tonvikten kommer att ligga på tolkning och översättning inom organisationen.

Skolor från hela Sverige har deltagit i tävlingen och i Skaraborg hade även Västerhöjdsgymnasiet skickat in bidrag, max fem elever per skola fick delta. Bidrag från 28 europeiska länder finns nu på vinnarlistan.

Tävlingen arrangeras för att man vill slå ett slag för språkinlärning och översättning. Med ökade språkkunskaper får man bättre kontakt med andra människor och samtidigt en större förståelse för andra kulturer.

Europeiska kommissionen menar att vi måste kunna fler språk än vårt modersmål, det blir också lättare att flytta inom EU för jobb eller studier.