05 feb 2016 11:35

05 feb 2016 11:35

Positiv framtidssyn hos företagen i Skövde

NÄRINGSLIV: Ny undersökning från handelskammaren

En starkare konjunktur under 2015 än på flera år får de lokala företagen att blicka framåt med optimistiska ögon.
– Företagen i Skaraborg fortsätter att se positivt på framtiden, säger Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammarens regionchef i Skaraborg.

I dagarna presenterades Västsvenska Handelskammarens senaste konjunkturrapport och den visar att det är bra fart i den västsvenska ekonomin. Konjunkturen för helåret 2015 var den starkaste på fem år.

– Antalet varsel i regionen steg något i december men det vägdes upp av fortsatt hög konsumtion och export. Utöver julhandeln så bidrog även ”hjulhandeln” till den höga konsumtionen. I december var antalet nyregistrerade bilar i vår region 70 procent fler än under föregående år, berättar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Spås fortsätta

– Vi kan nu summera 2015 och konstatera att vi hade den starkaste västsvenska konjunkturen sedan 2010 enligt rapporten.

Och trenden verkar kunna hålla i sig om man får tro handelskammarens företagspanel. De förutspår att konjunkturen kommer att växa sig ännu starkare under 2016.

– Företagen i Skaraborg fortsätter att se positivt på framtiden. Svaren i decembermätningen är snarlika dem i föregående mätning vilken indikerar en förväntan på en relativt stabil konjunkturutveckling, säger Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg.

I dagarna presenterades Västsvenska Handelskammarens senaste konjunkturrapport och den visar att det är bra fart i den västsvenska ekonomin. Konjunkturen för helåret 2015 var den starkaste på fem år.

– Antalet varsel i regionen steg något i december men det vägdes upp av fortsatt hög konsumtion och export. Utöver julhandeln så bidrog även ”hjulhandeln” till den höga konsumtionen. I december var antalet nyregistrerade bilar i vår region 70 procent fler än under föregående år, berättar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Spås fortsätta

– Vi kan nu summera 2015 och konstatera att vi hade den starkaste västsvenska konjunkturen sedan 2010 enligt rapporten.

Och trenden verkar kunna hålla i sig om man får tro handelskammarens företagspanel. De förutspår att konjunkturen kommer att växa sig ännu starkare under 2016.

– Företagen i Skaraborg fortsätter att se positivt på framtiden. Svaren i decembermätningen är snarlika dem i föregående mätning vilken indikerar en förväntan på en relativt stabil konjunkturutveckling, säger Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg.