05 feb 2016 16:46

05 feb 2016 16:47

Radon och vite

MILJÖ: Fastighetsägare får förelägganden

Ett flertal fastighetsägare får föreläggande kopplade till vite för att de inte har skött radonmätning eller -åtgärder.

Miljönämnden östra Skaraborg förelägger nu fastighetsägare när det gäller radonmätning och/eller åtgärder. I alla fall utom ett är föreläggandet kopplat till ett vite. Ett fall i Skövde och två i Falköping gäller fastighetsägare som har för höga värden i husen, men som inte har vidtagit åtgärder. Skövdefallet och ett av fallen i Falköping är kopplat till ett vite på mellan 20 000 och 40 000 kronor.

Två fall i Karlsborg och tre i Skövde gäller fastighetsägare som ännu inte har mätt radonhalten. Vitesbeloppet är där 5 000 kronor per hus. Resultaten ska redovisas senast 31 januari 2017.

Miljönämnden östra Skaraborg förelägger nu fastighetsägare när det gäller radonmätning och/eller åtgärder. I alla fall utom ett är föreläggandet kopplat till ett vite. Ett fall i Skövde och två i Falköping gäller fastighetsägare som har för höga värden i husen, men som inte har vidtagit åtgärder. Skövdefallet och ett av fallen i Falköping är kopplat till ett vite på mellan 20 000 och 40 000 kronor.

Två fall i Karlsborg och tre i Skövde gäller fastighetsägare som ännu inte har mätt radonhalten. Vitesbeloppet är där 5 000 kronor per hus. Resultaten ska redovisas senast 31 januari 2017.