05 feb 2016 14:34

05 feb 2016 21:24

Stolliften dyrast i Billingesatsning

BILLINGEN: Ny stollift blir den dyraste satsningen

20 miljoner kronor i år. Sedan 40 + 40 miljoner kronor år 2017 och 2018.
Så ligger de tänkta investeringarna i kommunens satsning på Billingens fritidsområde, men summorna är grova och såväl detaljerad investeringskalkyl som driftkalkyl saknas.

Det framgår av den förstudie om Billingens fritidsområde som kommunen nu lämnar ut som allmän handling. Den har tidigare varit stämplad som arbetsmaterial.

De stora dragen berättades redan vid presskonferensen den 20 januari, men här blir detaljerna tydligare.

Alliansen är berett att satsa 100 miljoner kronor och den enskilt största delen är mellan 30–40 miljoner kronor på en stollift i en utbyggd slalombacke.

Konsultföretaget Ramböll har medverkat i förstudien och de pekar ut att stolliften skulle ge Billingen en konkurrensfördel mot till exempel Falköping och Ulricehamn som i dag bara har släpliftar.

En stollift pekas också ut som avgörande för en satsning på MTB och downhill som skulle skapa aktiviteter i backen även under sommartiden.

Det är dock en 10 km konstsnöbelagd längdåkningsslinga som ses som den stora konkurrensfördelen.

Nytt center

Nytt Vasaloppscenter, utbyggnad av längdskidspår, konstsnöproduktion som håller SM-klass, fiske samt ett asfalterat spår för personer med funktionsnedsättning och rullskidåkare är andra bitar som i den tänkta satsningen som utredningen föreslår.

Förstudien har dock inte lyckats sätta ned foten i frågan om var ett Vasaloppscenter ska ligga. Ett center som uppskattas bli 800 kvadratmeter stort med bland annat vallabod, café och omklädningsrum.

Inte överens

När det gäller placeringen vill Hotell Billingehus att Blå Hallen ska utnyttjas till Vasaloppscenter, men kommunen har också tittat på att bygga nytt med placering vid Hagenstugan.

Hagen orientering vill inte sälja Hagenstugan, men kan tänka sig samarbete.

Här återstår fortfarande för kommunen att ta beslut.

Förstudien föreslår även att bolag, ”Billingen-Skövde AB”, får ansvar för att området utvecklas. Här föreslås också samarbete med privat entreprenörer och marknadsföringsåtgärder tillsammans med Arena Skövde och handelsstaden Skövde.

Fler besök

Skulle satsningen bli av tror konsultföretaget att den skulle generera 15–20 000 fler besök totalt sett över ett år.

Med en genomsnittlig turistpeng på 1 250kr/dag skulle det öka turistomsättningen i Skövde med 20–25 miljoner enligt deras analyser.

Förutom Ramböll har kommunens tjänstemän, Next Skövde, samt representanter från föreningarna och Billingens verksamhetsområde arbetat fram slutrapporten.

Det framgår av den förstudie om Billingens fritidsområde som kommunen nu lämnar ut som allmän handling. Den har tidigare varit stämplad som arbetsmaterial.

De stora dragen berättades redan vid presskonferensen den 20 januari, men här blir detaljerna tydligare.

Alliansen är berett att satsa 100 miljoner kronor och den enskilt största delen är mellan 30–40 miljoner kronor på en stollift i en utbyggd slalombacke.

Konsultföretaget Ramböll har medverkat i förstudien och de pekar ut att stolliften skulle ge Billingen en konkurrensfördel mot till exempel Falköping och Ulricehamn som i dag bara har släpliftar.

En stollift pekas också ut som avgörande för en satsning på MTB och downhill som skulle skapa aktiviteter i backen även under sommartiden.

Det är dock en 10 km konstsnöbelagd längdåkningsslinga som ses som den stora konkurrensfördelen.

Nytt center

Nytt Vasaloppscenter, utbyggnad av längdskidspår, konstsnöproduktion som håller SM-klass, fiske samt ett asfalterat spår för personer med funktionsnedsättning och rullskidåkare är andra bitar som i den tänkta satsningen som utredningen föreslår.

Förstudien har dock inte lyckats sätta ned foten i frågan om var ett Vasaloppscenter ska ligga. Ett center som uppskattas bli 800 kvadratmeter stort med bland annat vallabod, café och omklädningsrum.

Inte överens

När det gäller placeringen vill Hotell Billingehus att Blå Hallen ska utnyttjas till Vasaloppscenter, men kommunen har också tittat på att bygga nytt med placering vid Hagenstugan.

Hagen orientering vill inte sälja Hagenstugan, men kan tänka sig samarbete.

Här återstår fortfarande för kommunen att ta beslut.

Förstudien föreslår även att bolag, ”Billingen-Skövde AB”, får ansvar för att området utvecklas. Här föreslås också samarbete med privat entreprenörer och marknadsföringsåtgärder tillsammans med Arena Skövde och handelsstaden Skövde.

Fler besök

Skulle satsningen bli av tror konsultföretaget att den skulle generera 15–20 000 fler besök totalt sett över ett år.

Med en genomsnittlig turistpeng på 1 250kr/dag skulle det öka turistomsättningen i Skövde med 20–25 miljoner enligt deras analyser.

Förutom Ramböll har kommunens tjänstemän, Next Skövde, samt representanter från föreningarna och Billingens verksamhetsområde arbetat fram slutrapporten.

Fakta: Listan över tänkta satsningar på Billingen

De cirka 100 miljoner kronor som Alliansen vill satsa på Billingens fritidsområde är fördelade enligt detta:

Stollift: ca 35 mkr

Vasaloppscenter: ca 20 mkr

Längdåkning, konstsnö: ca 20 mk

Konstsnö, slalombacken: ca 10 mkr

Förlängning av backen: ca 5 mkr

Längåkning spår: ca 5 mkr

Skyltning: ca 3 mkr

Totalt blir det 98 miljoner kronor, men i rapporten är uppskattningarna grova, enligt tabellerna till vänster. Stapeln till vänster är ett mindre förslag, med investeringar på 36 miljoner kronor. Det är konsultföretaget Ramböll som tagit fram siffrorna.

Källa: Slutrapport Billingen, Skövde kommun