05 feb 2016 08:19

05 feb 2016 08:19

Täcker sanden

MILJÖ: Ska kontrolleras i decennier

Miljönämnden har godkänt sluttäckningen av formsandsdeponi. Tillsynen ska fortsätta i minst 30 år.

Deponin som nu ska sluttäckas ligger dels direkt söder om värmeverket och dels på Risängens område. Den omfattar cirka 5,7 hektar och där har cirka 217 000 ton förbrukad formsand och ugnsslagg deponerats mellan 1996 och 2002. Materialet kommer från Volvo powertrains sandgjuteri.

Att området har legat öppet utan täckning i 14 år innebär inga problem enligt Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg. Det man nu ska göra är att lägga ett tätt material över områdena och samtidigt ta fram kontrollpunkter där man ska utöva miljökontroll i minst 30 år.

Deponin som nu ska sluttäckas ligger dels direkt söder om värmeverket och dels på Risängens område. Den omfattar cirka 5,7 hektar och där har cirka 217 000 ton förbrukad formsand och ugnsslagg deponerats mellan 1996 och 2002. Materialet kommer från Volvo powertrains sandgjuteri.

Att området har legat öppet utan täckning i 14 år innebär inga problem enligt Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg. Det man nu ska göra är att lägga ett tätt material över områdena och samtidigt ta fram kontrollpunkter där man ska utöva miljökontroll i minst 30 år.