05 feb 2016 13:53

05 feb 2016 13:53

Tio dragningar med sugklocka

IVO

Under en förlossning vid Skaraborgs sjukhus användes en sugklocka tio gånger.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg och anmälaren ifrågasatte antalet dragningar och att förlossningsläkaren skulle ha tillkallat hjälp i ett tidigare skede och inte väntat till efter åtta dragningar.

Ivo avslutade ärendet utan att ge kritik, och att det inte finns någon samstämmighet nationellt om hur många dragningar som kan göras innan det är aktuellt med ett kejsarsnitt.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg och anmälaren ifrågasatte antalet dragningar och att förlossningsläkaren skulle ha tillkallat hjälp i ett tidigare skede och inte väntat till efter åtta dragningar.

Ivo avslutade ärendet utan att ge kritik, och att det inte finns någon samstämmighet nationellt om hur många dragningar som kan göras innan det är aktuellt med ett kejsarsnitt.