07 feb 2016 16:47

07 feb 2016 16:56

Många vill till Volvogymnasiet

GYMNASIEVALET: Nu har niorna gjort sina val

Volvogymnasiet håller ställningarna som populäraste programmet på gymnasiet. 99 elever har sökt till 48 platser i höst.

Det framgår av statistiken från Skaraborgs gemensamma antagningskansli. Valet stängdes den 1 februari och nu finns siffrorna tillgängliga.

Rektorer och utbildningspolitiker ser med viss fasa på statistiken. Framförallt i de mindre kommunerna som tappar sina 16-åringar till de större kommunerna.

Fågelviksgymnasiet i Tibro har dragit ned antalet platser, men har nu fler sökande än platser till fyra av programmen.

På Västerhöjd nar naturvetenskapliga programmet flest sökande medan Kavelbro noterar hårdast söktryck på hantverksprogrammet samt bygg- och anläggning.

Att Volvos industritekniska program lockar många är inte nytt. I år går det två sökande till varje plats.

Övriga industriprogram har det tyngre. Kavelbros industriprogram har haft ett lyft, men var nu nere på en förstahandssökande.

Men förändringar kommer att ske under omvalsperioden.

Den 15 april redovisas preliminärantagningen och då öppnas möjligheten till omval för eleverna. Den är öppen till den 15 maj.

Antalet sökande till gymnasiesärskolorna och de individuella programmen är inte redovisade här.

Det framgår av statistiken från Skaraborgs gemensamma antagningskansli. Valet stängdes den 1 februari och nu finns siffrorna tillgängliga.

Rektorer och utbildningspolitiker ser med viss fasa på statistiken. Framförallt i de mindre kommunerna som tappar sina 16-åringar till de större kommunerna.

Fågelviksgymnasiet i Tibro har dragit ned antalet platser, men har nu fler sökande än platser till fyra av programmen.

På Västerhöjd nar naturvetenskapliga programmet flest sökande medan Kavelbro noterar hårdast söktryck på hantverksprogrammet samt bygg- och anläggning.

Att Volvos industritekniska program lockar många är inte nytt. I år går det två sökande till varje plats.

Övriga industriprogram har det tyngre. Kavelbros industriprogram har haft ett lyft, men var nu nere på en förstahandssökande.

Men förändringar kommer att ske under omvalsperioden.

Den 15 april redovisas preliminärantagningen och då öppnas möjligheten till omval för eleverna. Den är öppen till den 15 maj.

Antalet sökande till gymnasiesärskolorna och de individuella programmen är inte redovisade här.