08 feb 2016 19:19

08 feb 2016 19:30

Dna var den viktigaste bevisningen

LISA-MORDET: Detta fällde Lisas mördare

Dömd. Han saknar tillförlitligt alibi, den tekniska bevisningen är omfattande och andra vittnesuppgifter pekar också på Nerijus Bilevicius. Det anser en enig Göta hovrätt och fastställer tingsrättens livstidsdom för mord.

I tingsrätten dömdes Bilevicius till livstids fängelse för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm. Han överklagade eftersom han hela tiden har hävdat att han är oskyldig och aldrig ens har träffat Lisa. Men efter måndagens dom i hovrätten står det klart att den högre instansen helt delar tingsrättens uppfattning och dömer honom till livstids fängelse för mord. Man gör samma bedömning när det gäller när, var och hur Lisa dödades.

Stark bevisning

Hovrätten konstaterar i domen att hon mördades samma dag som hon försvann, den 7 juni. Mordet skedde i ett rum i den stora ladan som ligger mittemot det kafé där Lisa sommarjobbade. Domstolen anser att Lisa dog av hängning eller strypning.

Den tekniska bevisningen har varit det centrala för hovrättens bedömning. De många dna-spår från Bilevicus som har hittats på Lisas kläder har varit avgörande för hovrätten. Men det är inte bara antalet dna-spår utan också hur och var de avsatts, det handlar om blodiga besudlingar på insidan av hennes jeans, vilket enligt domstolen visar att spåren har avsatts genom direktkontakt mellan Bilevicus och Lisa.

Den tekniska bevisningen får också stöd av andra uppgifter i utredningen anser hovrätten. Då menar domstolen bland annat vittnesuppgifter om biltrafik i området som visar att Bilevicus har varit ute och kört sin bil då han själv hävdat att han varit hemma i bostaden.

Saknar alibi

Hovrätten säger också att 35-åringen saknar ett tillförlitligt alibi, även om hans hustru som vittnade i hovrätten försökte att ge honom ett. Men domstolen anser inte att man kan bortse ifrån att hon tidigare i utredningen lämnat andra uppgifter och man anser också att det faktum att hon är gift med Bilevicius påverkar bevisvärdet.

Åklagaren har hävdat att Bilevicus på fredagen, samma dag som Lisa hittades död i en arbetsbod på gården Martorp, försökte förhindra Missing people att söka där. Så uppfattar även hovrättens mannens agerande när han talade om för en företrädare för Missing people att det var ”waste if time”. Hovrätten tror också att det var just Bilevicius som stoppade en joggande kvinna dagen före Lisas försvinnande.

”Prägel av avrättning”

Hovrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att det är Bilevicius som har mördat Lisa Holm. Domstolen anser att han helt utan annat än sexuellt motiv helt oprovocerat har överfallit en fysiskt underlägsen 17-årig flicka.

”Han har dödat henne med direkt uppsåt och detta på ett snabbt och målmedvetet sätt som bär tydlig prägel av avrättning” säger hovrätten och poängterar att det finns fler synnerligen försvårande omständigheter som gör att påföljden bestäms till livstids fängelse.

I tingsrätten dömdes Bilevicius till livstids fängelse för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm. Han överklagade eftersom han hela tiden har hävdat att han är oskyldig och aldrig ens har träffat Lisa. Men efter måndagens dom i hovrätten står det klart att den högre instansen helt delar tingsrättens uppfattning och dömer honom till livstids fängelse för mord. Man gör samma bedömning när det gäller när, var och hur Lisa dödades.

Stark bevisning

Hovrätten konstaterar i domen att hon mördades samma dag som hon försvann, den 7 juni. Mordet skedde i ett rum i den stora ladan som ligger mittemot det kafé där Lisa sommarjobbade. Domstolen anser att Lisa dog av hängning eller strypning.

Den tekniska bevisningen har varit det centrala för hovrättens bedömning. De många dna-spår från Bilevicus som har hittats på Lisas kläder har varit avgörande för hovrätten. Men det är inte bara antalet dna-spår utan också hur och var de avsatts, det handlar om blodiga besudlingar på insidan av hennes jeans, vilket enligt domstolen visar att spåren har avsatts genom direktkontakt mellan Bilevicus och Lisa.

Den tekniska bevisningen får också stöd av andra uppgifter i utredningen anser hovrätten. Då menar domstolen bland annat vittnesuppgifter om biltrafik i området som visar att Bilevicus har varit ute och kört sin bil då han själv hävdat att han varit hemma i bostaden.

Saknar alibi

Hovrätten säger också att 35-åringen saknar ett tillförlitligt alibi, även om hans hustru som vittnade i hovrätten försökte att ge honom ett. Men domstolen anser inte att man kan bortse ifrån att hon tidigare i utredningen lämnat andra uppgifter och man anser också att det faktum att hon är gift med Bilevicius påverkar bevisvärdet.

Åklagaren har hävdat att Bilevicus på fredagen, samma dag som Lisa hittades död i en arbetsbod på gården Martorp, försökte förhindra Missing people att söka där. Så uppfattar även hovrättens mannens agerande när han talade om för en företrädare för Missing people att det var ”waste if time”. Hovrätten tror också att det var just Bilevicius som stoppade en joggande kvinna dagen före Lisas försvinnande.

”Prägel av avrättning”

Hovrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att det är Bilevicius som har mördat Lisa Holm. Domstolen anser att han helt utan annat än sexuellt motiv helt oprovocerat har överfallit en fysiskt underlägsen 17-årig flicka.

”Han har dödat henne med direkt uppsåt och detta på ett snabbt och målmedvetet sätt som bär tydlig prägel av avrättning” säger hovrätten och poängterar att det finns fler synnerligen försvårande omständigheter som gör att påföljden bestäms till livstids fängelse.