08 feb 2016 19:10

09 feb 2016 09:38

En enig hovrätt dömde Bilevicius

LISA-MORDET: Utgick från den tekniska bevisningen

En enig hovrätt dömde på måndagen Nerijus Bilevicius för mordet på Lisa Holm.
– Det centrala i vår bedömning har varit den tekniska bevisningen, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt.

Det var ett stort medieuppbåd som hade samlats i Göta hovrätt, Jönköping, på måndagen. Klockan två meddelades domen i det mycket uppmärksammade mordfallet. Den åtalade Nerijus Bilevicus dömdes, precis som i tingsrätten, till livstids fängelse för mordet på Lisa Holm.

Och en kort stund senare hölls en presskonferens där hovrättslagmannen Linda Hallstedt och hovrättsrådet Martin Andersson kommenterade domen.

– Vi kan konstatera att hovrätten är enig, sade Hallstedt.

Men hur länge överläggningarna i ärendet pågått eller hus diskussionerna förts där, är hemligt.

Många spår

Den tekniska bevisningen har varit central för hovrättens bedömning.

– Det handlar om antalet spår från honom, ett relativt stort antal, som finns på Lisas kläder. Vi har också tittat på typen av spår, de rör sig bland annat om blodbesudlingar som måste ha varit blöta när de avsattes och de har också avsatts på sådana ställen på Lisas kläder att gärningsmannen måste haft direktkontakt med Lisa, sade Martin Andersson.

– Vi anser sammantaget att den tekniska bevisningen start talar för att det är Nerijus Bilevicus som är gärningsmannen. Det har heller inte hittats dna-profiler från någon okänd person.

Lisa Holm-fallet är ett av de mest uppmärksammade mordfallen i Sverige, men detta har inte påverkat domstolen.

– Det är klart att vi vet hur uppmärksammat det är, men det har inte påverkat vår bedömning i målet, sade Andersson.

Ingen undersökning

Domstolen konstaterar också att de teorier som Bilevicius advokat Inger Rönnbäck fört fram om andra gärningsmän eller att någon, kanske till och med poliser, har försökt att sitta dit honom, är alltför långsökta för att något större avseende ska kunna fästas vid dem. Inte heller Rönnbäcks yrkande om en rättspsykiatrisk undersökning vann gehör hos hovrätten.

– Det har inte funnits några indikationer på att han lider eller har lidit av en allvarlig psykisk störning, konstaterade Hallstedt.

Inger Rönnbäck hade yrkat ersättning på drygt 368 000 kronor, varav 140 000 avser kostnader för ”egen utredning”. Men hovrätten slår fast denna ersättning hade hon enbart kunna få om klienten hade frikänts, men så blev det inte.

SLA har utan framgång sökt advokat Inger Rönnbäck.

Det var ett stort medieuppbåd som hade samlats i Göta hovrätt, Jönköping, på måndagen. Klockan två meddelades domen i det mycket uppmärksammade mordfallet. Den åtalade Nerijus Bilevicus dömdes, precis som i tingsrätten, till livstids fängelse för mordet på Lisa Holm.

Och en kort stund senare hölls en presskonferens där hovrättslagmannen Linda Hallstedt och hovrättsrådet Martin Andersson kommenterade domen.

– Vi kan konstatera att hovrätten är enig, sade Hallstedt.

Men hur länge överläggningarna i ärendet pågått eller hus diskussionerna förts där, är hemligt.

Många spår

Den tekniska bevisningen har varit central för hovrättens bedömning.

– Det handlar om antalet spår från honom, ett relativt stort antal, som finns på Lisas kläder. Vi har också tittat på typen av spår, de rör sig bland annat om blodbesudlingar som måste ha varit blöta när de avsattes och de har också avsatts på sådana ställen på Lisas kläder att gärningsmannen måste haft direktkontakt med Lisa, sade Martin Andersson.

– Vi anser sammantaget att den tekniska bevisningen start talar för att det är Nerijus Bilevicus som är gärningsmannen. Det har heller inte hittats dna-profiler från någon okänd person.

Lisa Holm-fallet är ett av de mest uppmärksammade mordfallen i Sverige, men detta har inte påverkat domstolen.

– Det är klart att vi vet hur uppmärksammat det är, men det har inte påverkat vår bedömning i målet, sade Andersson.

Ingen undersökning

Domstolen konstaterar också att de teorier som Bilevicius advokat Inger Rönnbäck fört fram om andra gärningsmän eller att någon, kanske till och med poliser, har försökt att sitta dit honom, är alltför långsökta för att något större avseende ska kunna fästas vid dem. Inte heller Rönnbäcks yrkande om en rättspsykiatrisk undersökning vann gehör hos hovrätten.

– Det har inte funnits några indikationer på att han lider eller har lidit av en allvarlig psykisk störning, konstaterade Hallstedt.

Inger Rönnbäck hade yrkat ersättning på drygt 368 000 kronor, varav 140 000 avser kostnader för ”egen utredning”. Men hovrätten slår fast denna ersättning hade hon enbart kunna få om klienten hade frikänts, men så blev det inte.

SLA har utan framgång sökt advokat Inger Rönnbäck.