08 feb 2016 06:00

08 feb 2016 06:00

PRO starkt kritiskt till besparing i hemvården

SKÖVDE: "Färre personal ger sämre service"

Nu kommer kritik mot de planerade neddragningarna inom Skövde kommuns hemvårdsorganisation.
– Fullständigt oacceptabelt, säger PRO-ordförande Bengt Sjökvist.

För hans del kom SLA:s avslöjande i onsdags om besparingskraven överraskande.

– Det var nytt för oss och vi måste agera. Jag har kallat alla ordförande i de övriga PRO-föreningarna till ett möte på tisdag. Då ska vi diskutera vad vi ska göra.

Saknar 15 miljoner

Vård- och omsorgssektorn får troligen ett underskott på 15 miljoner kronor för 2015. Även åren innan har gått med underskott och enligt sektorschefen Per Granath måste kraftiga personalnedskärningar göras. Hittills har underskotten löst genom omfördelningar inom nämndes budgetram.

Han uppskattar att det handlar om 10–15 årsarbetare som ska bort. Samtidigt ska organisationen effektiviseras och personalen jobba smartare.

– Men vi hör ju redan i dag hur pressad personalen är och att de knappt hinner göra vad de ska hos de gamla. Med färre personal kommer det bli sämre service, säger Sjökvist.

Höga sjuktal

Sjuktalen inom omvårdnadssektorn är de högsta i kommunen. Något som fackliga Kommunal tidigare kritiserat och nu varnar även PRO för vad besparingarna kommer göra med personalens hälsa och kvaliteten i omsorgen.

Genom allt fler vikarier som behöver anställas, försämras servicen till brukarna skrev PRO nyligen i ett brev till vård- och omsorgsorgsnämnden.

Sjökvist menar att sektorschefen Per Granath i stället för att leta besparingsåtgärder bör argumentera för att hemvården får en total budgethöjning inför kommande år.

Per Granath säger till SLA att han bedömer att 6–7 miljoner kronor går att hitta genom besparingar, men att hemvården samtidigt behöver en budgetutökning inför kommande år.

Sju föreningar

Inom Skövde kommun finns sju PRO-föreningar, Skövde, Timmersdala, Skultorp, Tidan, Norrmalm, Ryd och Ulvåker-Stöpen.

För hans del kom SLA:s avslöjande i onsdags om besparingskraven överraskande.

– Det var nytt för oss och vi måste agera. Jag har kallat alla ordförande i de övriga PRO-föreningarna till ett möte på tisdag. Då ska vi diskutera vad vi ska göra.

Saknar 15 miljoner

Vård- och omsorgssektorn får troligen ett underskott på 15 miljoner kronor för 2015. Även åren innan har gått med underskott och enligt sektorschefen Per Granath måste kraftiga personalnedskärningar göras. Hittills har underskotten löst genom omfördelningar inom nämndes budgetram.

Han uppskattar att det handlar om 10–15 årsarbetare som ska bort. Samtidigt ska organisationen effektiviseras och personalen jobba smartare.

– Men vi hör ju redan i dag hur pressad personalen är och att de knappt hinner göra vad de ska hos de gamla. Med färre personal kommer det bli sämre service, säger Sjökvist.

Höga sjuktal

Sjuktalen inom omvårdnadssektorn är de högsta i kommunen. Något som fackliga Kommunal tidigare kritiserat och nu varnar även PRO för vad besparingarna kommer göra med personalens hälsa och kvaliteten i omsorgen.

Genom allt fler vikarier som behöver anställas, försämras servicen till brukarna skrev PRO nyligen i ett brev till vård- och omsorgsorgsnämnden.

Sjökvist menar att sektorschefen Per Granath i stället för att leta besparingsåtgärder bör argumentera för att hemvården får en total budgethöjning inför kommande år.

Per Granath säger till SLA att han bedömer att 6–7 miljoner kronor går att hitta genom besparingar, men att hemvården samtidigt behöver en budgetutökning inför kommande år.

Sju föreningar

Inom Skövde kommun finns sju PRO-föreningar, Skövde, Timmersdala, Skultorp, Tidan, Norrmalm, Ryd och Ulvåker-Stöpen.