08 feb 2016 13:56

08 feb 2016 13:56

Rollbyte i Ung mentor projekt

SKÖVDE: Unga blir mentorer för äldre chefer

Ung mentor heter det projekt som Skövde kommun lanserar. Här ska unga inspirera chefer och företagare.

Ung mentor kallas det projekt som Skövde kommun lanserar. Här ska unga människor möta företagsledare och personer i ledande chefsbefattningar. Man får som ung en möjlighet att inspirera chefer, genom att ge förslag och tankar om hur personens arbetsplats fungerar. Med möjligheten att nätverka och överbrygga mellan olika åldrar ska det ges tillfälle för att ungdomarna kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter.

Som företagare eller chef kan man dra nytta av de yngres kunskaper och tankar om hur saker ska vara. De företagare och chefer som deltar kan också verka som en yrkeskunnig förebild för de ungdomar som de får möta. Projektledaren Åsa Axelsson menar att det blir en win-win situation för båda parter. Det blir en väg till att överbrygga mellan ålder, kunskaper och insikter.

Utvecklingsprogrammet vänder sig till de i ledande chefsbefattning, eller företagare, som är över 30 år. De unga mentorerna får efter att träffarna genomförts ett intyg, något som kan vara bra i ett framtida cv. De första träffarna för mentorerna blir i februari och här möter de projektledaren för att reda ut begreppen. Frågor om innehåll och på vad man ska tänka på som ung mentor kommer att tas upp.

Senare blir det även en träff för de chefer som anmält sig till att få en ung mentor, då ska de få svar på vad som förväntas av dem som adepter. De ungdomar de möter är morgondagens konsumenter och beslutsfattare.

Ung mentor kallas det projekt som Skövde kommun lanserar. Här ska unga människor möta företagsledare och personer i ledande chefsbefattningar. Man får som ung en möjlighet att inspirera chefer, genom att ge förslag och tankar om hur personens arbetsplats fungerar. Med möjligheten att nätverka och överbrygga mellan olika åldrar ska det ges tillfälle för att ungdomarna kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter.

Som företagare eller chef kan man dra nytta av de yngres kunskaper och tankar om hur saker ska vara. De företagare och chefer som deltar kan också verka som en yrkeskunnig förebild för de ungdomar som de får möta. Projektledaren Åsa Axelsson menar att det blir en win-win situation för båda parter. Det blir en väg till att överbrygga mellan ålder, kunskaper och insikter.

Utvecklingsprogrammet vänder sig till de i ledande chefsbefattning, eller företagare, som är över 30 år. De unga mentorerna får efter att träffarna genomförts ett intyg, något som kan vara bra i ett framtida cv. De första träffarna för mentorerna blir i februari och här möter de projektledaren för att reda ut begreppen. Frågor om innehåll och på vad man ska tänka på som ung mentor kommer att tas upp.

Senare blir det även en träff för de chefer som anmält sig till att få en ung mentor, då ska de få svar på vad som förväntas av dem som adepter. De ungdomar de möter är morgondagens konsumenter och beslutsfattare.