08 feb 2016 15:20

08 feb 2016 15:43

"Slutpunkt för det här målet"

– Jag är nöjd med att hovrätten har kommit fram till samma slutsats som tingsrätten, säger vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm om domen mot Nerijus Bilevicius.

Göta hovrätt gick helt på tingsrättens linje och finner inte någon anledning att ändra domen mot Nerijus Bilevicius som därmed döms till livstids fängelse för mordet på Lisa Holm.

Åklagare Wennerholm har under hela rättsprocessen tryckt på att bevisningen pekar ut Bilevicius som gärningsman, och hovrätten har ingen annan åsikt i den frågan. I sina domskäl utesluter man en annan gärningsman.

– Jag ansåg tidigt att vi hade starka skäl att väcka åtal och den tekniska bevisningen har varit avgörande, men sedan ställs den alltid mot andra uppgifter. I det här fallet har det inte funnits någon tvekan vem som ligger bakom Lisa Holms död, kommenterar Wennerholm för SLA.

Han tror liksom Tore Brandtler att Nerijus Bilevicius kommer att försoka driva målet vidare till Högsta domstolen, men ger honom små chanser att lyckas.

– Jag har mycket svårt att se att HD skulle ta upp detta fallet. Bevisningen och de båda starka domarna i tingsrätten och hovrätten talar emot det, säger Wennerholm och fortsätter:

– Jag anser att vi i och med hovrättens dom har nått fram till en slutpunkt i det här målet.

SLA har sökt Nerijus Bilevicius försvarare Inger Rönnbäck för en kommentar, dock utan resultat.

 

Göta hovrätt gick helt på tingsrättens linje och finner inte någon anledning att ändra domen mot Nerijus Bilevicius som därmed döms till livstids fängelse för mordet på Lisa Holm.

Åklagare Wennerholm har under hela rättsprocessen tryckt på att bevisningen pekar ut Bilevicius som gärningsman, och hovrätten har ingen annan åsikt i den frågan. I sina domskäl utesluter man en annan gärningsman.

– Jag ansåg tidigt att vi hade starka skäl att väcka åtal och den tekniska bevisningen har varit avgörande, men sedan ställs den alltid mot andra uppgifter. I det här fallet har det inte funnits någon tvekan vem som ligger bakom Lisa Holms död, kommenterar Wennerholm för SLA.

Han tror liksom Tore Brandtler att Nerijus Bilevicius kommer att försoka driva målet vidare till Högsta domstolen, men ger honom små chanser att lyckas.

– Jag har mycket svårt att se att HD skulle ta upp detta fallet. Bevisningen och de båda starka domarna i tingsrätten och hovrätten talar emot det, säger Wennerholm och fortsätter:

– Jag anser att vi i och med hovrättens dom har nått fram till en slutpunkt i det här målet.

SLA har sökt Nerijus Bilevicius försvarare Inger Rönnbäck för en kommentar, dock utan resultat.