08 feb 2016 15:23

08 feb 2016 15:23

Vill ta fram utvecklingsplan

TIMMERSDALA

Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp vill ta fram en utvecklingsplan i samråd med kommunen.

Styrelsen för gruppen har kontaktat kommunen med önskemål om ett möte med kommunstyrelsen. Som inspiration har gruppen den utvecklingsplan för Sjötorp som ingår i Vision Mariestad 2030. I den planen har man sett över frågor såsom boende, kommunikationer och service med mera.

Styrelsen för gruppen har kontaktat kommunen med önskemål om ett möte med kommunstyrelsen. Som inspiration har gruppen den utvecklingsplan för Sjötorp som ingår i Vision Mariestad 2030. I den planen har man sett över frågor såsom boende, kommunikationer och service med mera.