09 feb 2016 17:04

09 feb 2016 17:04

Kallare i Skövde 2015

VÄDER: Nedåt på termometern efter rekordåret 2014

En medeltemperatur på 8,2 grader och blott sju dagar med högsommarvärme.
Temperaturmässigt var 2015 en bra bit ifrån 2014 års rekordnivåer.

Under 2014 låg medeltemperaturen vid SMHI:s mätstation i Skövde på 8,8 grader. En notering som var den högsta medeltemperaturen sedan 1990.

Få sommardagar

Under 2015 var noteringen på 8, 2 grader en bit ifrån rekordnoteringen men ändå en hög notering historisk sett. Normaltemperaturen mellan 1960 och 1990 ligger på 6,3 grader.

Tittar man på antalet högsommardagar under 2014 och 2015 är skillnaden stor. Under 2014 hade Skövde 27 högsommardagar och i fjol bara sju.

Långt från rekord

Den högsta temperaturen som uppmättes i Skövde under 2015 var 29,5 grader, den 3 juli, och den lägsta -8 grader, 23 november. Motsvarande under 2014 var 31,2 och -14,6.

Den högsta noteringen som uppmäts sedan 1901 var 1941 då det i Skövde var 34,3 grader och den lägsta var 1942 då det var -28,9 grader.

Under 2014 låg medeltemperaturen vid SMHI:s mätstation i Skövde på 8,8 grader. En notering som var den högsta medeltemperaturen sedan 1990.

Få sommardagar

Under 2015 var noteringen på 8, 2 grader en bit ifrån rekordnoteringen men ändå en hög notering historisk sett. Normaltemperaturen mellan 1960 och 1990 ligger på 6,3 grader.

Tittar man på antalet högsommardagar under 2014 och 2015 är skillnaden stor. Under 2014 hade Skövde 27 högsommardagar och i fjol bara sju.

Långt från rekord

Den högsta temperaturen som uppmättes i Skövde under 2015 var 29,5 grader, den 3 juli, och den lägsta -8 grader, 23 november. Motsvarande under 2014 var 31,2 och -14,6.

Den högsta noteringen som uppmäts sedan 1901 var 1941 då det i Skövde var 34,3 grader och den lägsta var 1942 då det var -28,9 grader.

Temperaturer

Uppmätta vid SMHI:s station i Skövde:

Notering 2015 2014

Medel 8,2 8,8

Max 29.5 31,2

Lägst -8,0 -14,6

Högsommardagar 7 27

Källa: SMHI