09 feb 2016 09:34

09 feb 2016 11:49

"Troligt att han överklagar"

LISA-MORDET: Advokaten om livstidsdomen

Det är ännu inte bestämt om Nerijus Bilevicius ska överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.
– Vi går igenom domen nu, men mycket tyder väl på att vi överklagar eftersom han säger sig vara oskyldig till mordet, säger advokat Inger Rönnbäck till SLA.

I måndags eftermiddag meddelade Göta hovrätt att man fastställer tingsrättens dom i Lisa-fallet. Alltså döms 35-årige Nerijus Bilevicus till livstids fängelse för mord. Hovrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att det är just han som är mördaren. Hovrätten anser att de många dna-spåren från Bilevicius på Lisas kläder är den viktigaste bevisningen, men detta styrks också av andra uppgifter.

Men för Nerijus Bilevicius kom hovrättens dom som en överraskning.

– Han är helt förkrossad, han hade trott och hoppats på hovrätten, säger Inger Rönnbäck.

– Han anser att domen är helt fel och kan inte förstå att vi i Sverige gör så här.

Bilevicus har hela tiden trots övertygande bevisning mot honom hela tiden nekat till mordet och säger att han aldrig ens har träffat Lisa Holm. Därför är det också sannolikt att han vill överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.

– Ja, det ligger ju i linje med hans inställning, att han är oskyldig, men vi har ännu inte beslutat oss för att överklaga. Det beskedet dröjer några dagar.

– Just nu går vi igenom domen i detalj, vilket tar tid.

Att överklaga en dom till HD innebär inte att domstolen automatiskt tar upp fallet, först måste ärendet få prövningstillstånd och för att få det krävs att det finns något prejudicerade i ärendet, något som inte prövats tidigare. Det är få som tror att HD skulle ta upp just detta fallet.

Hovrätten avslog Inger Rönnbäcks begäran om en rättspsykiatrisk undersökning av Bilevicius, man sade att Rönnbäcks teorier om andra gärningsmän eller att personer till och med planterat bevis mot Bilevicus inte var troliga och man nekade henne också ersättning på 140 000 kronor för det som hon kallat ”egen utredning”. Det är kostnader för de experter hon anlitat.

Men Rönnbäck vill i dag inte alls kommentera domen och de olika detaljerna.

– Nu ska vi först gå igenom den, sedan får vi se.

I måndags eftermiddag meddelade Göta hovrätt att man fastställer tingsrättens dom i Lisa-fallet. Alltså döms 35-årige Nerijus Bilevicus till livstids fängelse för mord. Hovrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att det är just han som är mördaren. Hovrätten anser att de många dna-spåren från Bilevicius på Lisas kläder är den viktigaste bevisningen, men detta styrks också av andra uppgifter.

Men för Nerijus Bilevicius kom hovrättens dom som en överraskning.

– Han är helt förkrossad, han hade trott och hoppats på hovrätten, säger Inger Rönnbäck.

– Han anser att domen är helt fel och kan inte förstå att vi i Sverige gör så här.

Bilevicus har hela tiden trots övertygande bevisning mot honom hela tiden nekat till mordet och säger att han aldrig ens har träffat Lisa Holm. Därför är det också sannolikt att han vill överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.

– Ja, det ligger ju i linje med hans inställning, att han är oskyldig, men vi har ännu inte beslutat oss för att överklaga. Det beskedet dröjer några dagar.

– Just nu går vi igenom domen i detalj, vilket tar tid.

Att överklaga en dom till HD innebär inte att domstolen automatiskt tar upp fallet, först måste ärendet få prövningstillstånd och för att få det krävs att det finns något prejudicerade i ärendet, något som inte prövats tidigare. Det är få som tror att HD skulle ta upp just detta fallet.

Hovrätten avslog Inger Rönnbäcks begäran om en rättspsykiatrisk undersökning av Bilevicius, man sade att Rönnbäcks teorier om andra gärningsmän eller att personer till och med planterat bevis mot Bilevicus inte var troliga och man nekade henne också ersättning på 140 000 kronor för det som hon kallat ”egen utredning”. Det är kostnader för de experter hon anlitat.

Men Rönnbäck vill i dag inte alls kommentera domen och de olika detaljerna.

– Nu ska vi först gå igenom den, sedan får vi se.