09 feb 2016 06:00

09 feb 2016 06:00

Vatten på gång till Varola

SKÖVDE: Projekteringen har börjat

Start. Nu är kommunalt vatten på gång till Varola. Projekteringen har börjat och allt ska vara klart hösten 2017.

I mitten av december antog kommunfullmäktige den nya VA-planen. Där prioriteras Varola när det gäller de två områden utanför tätorten som ska få kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste åren. Det andra området är Böja/Vristulven.

Avlopp påverkar

– Det handlar om skydd för människors hälsa eller miljö, som det beskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, säger Katarina Carlsten, kundansvarig på Skövde VA, och fortsätter:

– Ån Ösan som rinner genom Varola har en låg vattenstatus. Även om man har borrade brunnar så påverkar åns vatten dem, och de enskilda avloppen påverkar ån genom vattnet som rinner vidare från dem.

Kommunen har dragit upp gränser för ett verksamhetsområde i Varola och alla fastighetsägare inom området måste ansluta sig. Det rör sig om ett 60-tal.

Bor man utanför området, eller utmed Varolavägen där ledningarna ska dras, kan man välja att ansluta sig.

– Det finns ett stort intresse bland dem som bor utmed vägen. Det finns även intresse utanför området i Varola.

Katarina Carlsten kan inte nämna någon exakt summa för vad anslutningen till det kommunala va-nätet kostar eftersom det beror lite på hur tomten ser ut.

Samtliga fastighetsägare inom verksamhetsområdet får en punkt nära sin fastighet att ansluta sig till och får själva ordna anslutningen till huset.

De utanför området och utmed Varolavägen som vill ansluta sig får en förbindelsepunkt anvisad, och får själva ordna med anslutningen därifrån.

– Själva anslutningen kostar cirka 100 000 kronor och sedan tillkommer egen grävning.

Anslutningen av fastigheterna sker under hösten 2017 och därefter kan arbetet med Böja/Vristulven börja.

– Det blir nog under 2018 eller 2019.

I mitten av december antog kommunfullmäktige den nya VA-planen. Där prioriteras Varola när det gäller de två områden utanför tätorten som ska få kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste åren. Det andra området är Böja/Vristulven.

Avlopp påverkar

– Det handlar om skydd för människors hälsa eller miljö, som det beskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, säger Katarina Carlsten, kundansvarig på Skövde VA, och fortsätter:

– Ån Ösan som rinner genom Varola har en låg vattenstatus. Även om man har borrade brunnar så påverkar åns vatten dem, och de enskilda avloppen påverkar ån genom vattnet som rinner vidare från dem.

Kommunen har dragit upp gränser för ett verksamhetsområde i Varola och alla fastighetsägare inom området måste ansluta sig. Det rör sig om ett 60-tal.

Bor man utanför området, eller utmed Varolavägen där ledningarna ska dras, kan man välja att ansluta sig.

– Det finns ett stort intresse bland dem som bor utmed vägen. Det finns även intresse utanför området i Varola.

Katarina Carlsten kan inte nämna någon exakt summa för vad anslutningen till det kommunala va-nätet kostar eftersom det beror lite på hur tomten ser ut.

Samtliga fastighetsägare inom verksamhetsområdet får en punkt nära sin fastighet att ansluta sig till och får själva ordna anslutningen till huset.

De utanför området och utmed Varolavägen som vill ansluta sig får en förbindelsepunkt anvisad, och får själva ordna med anslutningen därifrån.

– Själva anslutningen kostar cirka 100 000 kronor och sedan tillkommer egen grävning.

Anslutningen av fastigheterna sker under hösten 2017 och därefter kan arbetet med Böja/Vristulven börja.

– Det blir nog under 2018 eller 2019.