10 feb 2016 11:33

10 feb 2016 11:33

HIS besöker lärosäte i norr

HÖGSKOLAN

Delar av ledningen för högskolan, bland andra rektor Sigbritt Karlsson, besöker nu Luleå tekniska universitet, och de ska undersöka om det finns möjligheter till samarbete.

Inbjudan kom från Luleå eftersom de är nyfikna på dataspelsutbildningen i Skövde. HIS å sin sida är generellt nyfikna på LTU och vill se vad som finns att vinna på ett eventuellt samarbete inom området.

Hur ett samarbete kan se ut är för tidigt att säga. Man vet heller inte när ett beslut kan fattas.

Inbjudan kom från Luleå eftersom de är nyfikna på dataspelsutbildningen i Skövde. HIS å sin sida är generellt nyfikna på LTU och vill se vad som finns att vinna på ett eventuellt samarbete inom området.

Hur ett samarbete kan se ut är för tidigt att säga. Man vet heller inte när ett beslut kan fattas.