10 feb 2016 06:00

10 feb 2016 12:38

Situationen är allvarlig i Skövde

LÄNSSTYRELSEN: Senaste rapporten om flyktingar

Läget för flyktingmottagningen i Skövde är allvarligt och belastningen på personalen är hård.
– Det är en tuff situation för alla, säger socialchef Saeed Ardané.

Länsstyrelsen samlar in rapporter från kommunerna när det gäller flyktingsituationen och den senaste, för vecka fem, visar att påverkan i Skövde beskrivs som ”allvarlig”. Bedömningen ligger näst högst på en femgradig skala och Skövde delar den platsen med många kommuner i länet.

Flera kommuner påverkas ännu mer och hamnar överst på skalan, bland andra Hjo och Karlsborg.

Enkäten delas upp på tre områden: Socialförvaltningen, överförmyndarverksamheten samt skolor och utbildning. Länsstyrelsen gör sedan en samlad bedömning.

När det gäller det förstnämnda menar socialchefen Saeed Ardané att man inte klarar att jobba enligt lagar och paragrafer i ett normalläge.

– När vi tar emot barn, ofta är de mellan 15 och 17 år, så gör vi utredningar på dem. Vi måste sedan erbjuda eget boende, det vill säga eget rum, men det har vi inte klarat av. Många bor två och två, och vi har varit helt öppna med det.

Nästan övermäktigt

Ett tag såg läget ut att bli än mer kritiskt då man inte ens hade möjlighet för ungdomarna att bo två och två, men det löste sig och man fann ytterligare boendemöjligheter.

– Man måste också sätta det här i relation till hur det ser ut i andra kommuner. Många har det ännu tuffare.

Ett kriterium som länsstyrelsen tittar på är hur situationen är för personalen. Saeed Ardané menar att man börjar komma i kapp i Skövde.

– Det blev nästan övermäktigt i höstas men vi har inte tagit emot några, varken ungdomar eller vuxna, under 2016. Ingen har blivit hänvisad hit.

Saeed Ardané berättar att personalen på migrationsenheten ökade från 25 till 87 under 2015, och de flesta nya kom på hösten.

– Enligt det nya fördelningstalet ska vi ta emot 196 ensamkommande barn. I dag har vi 136 i vår verksamhet så vi ska förbereda oss för 60 till. Men vi har inte hört något om när de kommer.

När det gäller bedömningen för överförmyndarverksamheten hamnar Skövde i den översta gruppen där läget är som mest kritiskt.

– De är för få för att hinna med och det tar tid att utse nya. De gör ett jättejobb och det är tufft för dem.

När det gäller skolorna så ser det något bättre ut i Skövde. Där ligger man i grupp tre på den femgradiga skalan.

Länsstyrelsen samlar in rapporter från kommunerna när det gäller flyktingsituationen och den senaste, för vecka fem, visar att påverkan i Skövde beskrivs som ”allvarlig”. Bedömningen ligger näst högst på en femgradig skala och Skövde delar den platsen med många kommuner i länet.

Flera kommuner påverkas ännu mer och hamnar överst på skalan, bland andra Hjo och Karlsborg.

Enkäten delas upp på tre områden: Socialförvaltningen, överförmyndarverksamheten samt skolor och utbildning. Länsstyrelsen gör sedan en samlad bedömning.

När det gäller det förstnämnda menar socialchefen Saeed Ardané att man inte klarar att jobba enligt lagar och paragrafer i ett normalläge.

– När vi tar emot barn, ofta är de mellan 15 och 17 år, så gör vi utredningar på dem. Vi måste sedan erbjuda eget boende, det vill säga eget rum, men det har vi inte klarat av. Många bor två och två, och vi har varit helt öppna med det.

Nästan övermäktigt

Ett tag såg läget ut att bli än mer kritiskt då man inte ens hade möjlighet för ungdomarna att bo två och två, men det löste sig och man fann ytterligare boendemöjligheter.

– Man måste också sätta det här i relation till hur det ser ut i andra kommuner. Många har det ännu tuffare.

Ett kriterium som länsstyrelsen tittar på är hur situationen är för personalen. Saeed Ardané menar att man börjar komma i kapp i Skövde.

– Det blev nästan övermäktigt i höstas men vi har inte tagit emot några, varken ungdomar eller vuxna, under 2016. Ingen har blivit hänvisad hit.

Saeed Ardané berättar att personalen på migrationsenheten ökade från 25 till 87 under 2015, och de flesta nya kom på hösten.

– Enligt det nya fördelningstalet ska vi ta emot 196 ensamkommande barn. I dag har vi 136 i vår verksamhet så vi ska förbereda oss för 60 till. Men vi har inte hört något om när de kommer.

När det gäller bedömningen för överförmyndarverksamheten hamnar Skövde i den översta gruppen där läget är som mest kritiskt.

– De är för få för att hinna med och det tar tid att utse nya. De gör ett jättejobb och det är tufft för dem.

När det gäller skolorna så ser det något bättre ut i Skövde. Där ligger man i grupp tre på den femgradiga skalan.