11 feb 2016 14:23

11 feb 2016 14:23

Inga hinder för träff som fyller sin funktion

ARENA SKÖVDE: "De som kan frågorna bäst är de med funktionsnedsättning"

Små förbättringar för att göra vardagen enklare för funktionshindrade.
Därför möttes kommunala chefer och politiker ett antal handikappföreningar i Arena Skövde.
– Jätteviktig dag. Men jag saknar lite ledstråk här i arenan bara, säger Viola Lindén från Synskadades riksförbund.

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen. Därför satsar Skövde kommun på att höja kompetensen i ämnet bland sina chefer och förtroendevalda.

Kan bäst

På torsdagen fick de en halv dag var i arenan med föreläsningar och möten med ett dussintal av Skövdes 55 handikappföreningar.

– De som kan frågorna bäst är de med funktionsnedsättning. Om de kan informera oss kanske vi i vissa lägen kan justera vår verksamhet så att funktionsnedsättningen inte blir ett hinder, säger Fritiof Andersson, rektor på vuxenutbildningen.

Skillnader

Tillsammans med Ulla-Britt Hagström (L) och Jan-Åke Bengtsson, företrädare för handikappföreningarna, var han med och arrangerade dagen. Bengtsson tycker det är viktigt att hålla isär begreppen.

– Det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är både psykiskt nedsatta, rullstolsburna och synskadade och hela spektrat däremellan.

Grå starr

Enhetschefen Anita Claesson prövade på att ha grå starr och vit käpp hos Viola Lindén och Synskadades riksförbund.

– Det gäller att känna till alla föreningar för att få förståelse, säger hon.

– Jätteviktig dag, för att få förståelse. Vi vill vara med, vi vill att samhället ska vara lättillgängligt, säger Viola.

Hörselslinga

Viola Lindén eftersökte ett ledstråk i Arena Skövde.

Men en hörselslinga installerades i alla fall för dagen, och det var inte så svårt enligt Fritiof Andersson.

– Vad är det för hinder i vardagen som med lätthet kan undanröjas? Det kan till exempel vara typsnitt i text, bakgrundsfärg, hörselslingor. Det fanns inte i byggnaden men var väldigt lätt att installera. Men om jag inte tänker på det så hade jag kanske inte ordnat det hjälpmedlet.

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen. Därför satsar Skövde kommun på att höja kompetensen i ämnet bland sina chefer och förtroendevalda.

Kan bäst

På torsdagen fick de en halv dag var i arenan med föreläsningar och möten med ett dussintal av Skövdes 55 handikappföreningar.

– De som kan frågorna bäst är de med funktionsnedsättning. Om de kan informera oss kanske vi i vissa lägen kan justera vår verksamhet så att funktionsnedsättningen inte blir ett hinder, säger Fritiof Andersson, rektor på vuxenutbildningen.

Skillnader

Tillsammans med Ulla-Britt Hagström (L) och Jan-Åke Bengtsson, företrädare för handikappföreningarna, var han med och arrangerade dagen. Bengtsson tycker det är viktigt att hålla isär begreppen.

– Det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är både psykiskt nedsatta, rullstolsburna och synskadade och hela spektrat däremellan.

Grå starr

Enhetschefen Anita Claesson prövade på att ha grå starr och vit käpp hos Viola Lindén och Synskadades riksförbund.

– Det gäller att känna till alla föreningar för att få förståelse, säger hon.

– Jätteviktig dag, för att få förståelse. Vi vill vara med, vi vill att samhället ska vara lättillgängligt, säger Viola.

Hörselslinga

Viola Lindén eftersökte ett ledstråk i Arena Skövde.

Men en hörselslinga installerades i alla fall för dagen, och det var inte så svårt enligt Fritiof Andersson.

– Vad är det för hinder i vardagen som med lätthet kan undanröjas? Det kan till exempel vara typsnitt i text, bakgrundsfärg, hörselslingor. Det fanns inte i byggnaden men var väldigt lätt att installera. Men om jag inte tänker på det så hade jag kanske inte ordnat det hjälpmedlet.