11 feb 2016 13:53

11 feb 2016 13:53

Roller i vården

SKÖVDE/BORÅS: Forskar om utvecklare

Hur ska en verksamhetsutvecklares roll inom vården se ut? Det ska forskare nu ta reda på.

Forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås ska under tre års tid analysera och utvärdera verksamhetsutvecklarens roll i vården.

Utmaningarna inom vården när det gäller behov och resursbrist har gjort att många sjukhus har anställt verksamhetsutvecklare för att underlätta och effektivisera förbättringsarbetet. Rollen har visat sig vara komplex och har haft svårt att få genomslag. Forskare ska nu ta reda på varför.

– En av anledningarna kan vara att verksamhetsutvecklaren står för en annan typ av kunskapsbas än exempelvis läkarkåren, säger Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås ska under tre års tid analysera och utvärdera verksamhetsutvecklarens roll i vården.

Utmaningarna inom vården när det gäller behov och resursbrist har gjort att många sjukhus har anställt verksamhetsutvecklare för att underlätta och effektivisera förbättringsarbetet. Rollen har visat sig vara komplex och har haft svårt att få genomslag. Forskare ska nu ta reda på varför.

– En av anledningarna kan vara att verksamhetsutvecklaren står för en annan typ av kunskapsbas än exempelvis läkarkåren, säger Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.