11 feb 2016 14:13

11 feb 2016 14:13

Skövdekvinna dömd för "hundstöld"

SKÖVDE: Berättar inte var hunden finns

En Skövdekvinna hävdade att hon trodde att den hund hon tog hand om var övergiven. Men det tror inte tingsrätten på och dömer henne till dagsböter för olovligt förfogande.

När hundägaren var ute med sin okopplade hund för ett år sedan rymde den. Ägaren letade efter den i samband med försvinnandet och även dagen därpå. Ägaren satte också ut en efterlysning om hunden på Facebook. Denna efterlysning såg Skövdekvinnan, hon kände igen hunden och ägaren som hon varit i kontakt med tidigare, och hon åkte till platsen där hunden försvunnit och hittade den.

Hon kontaktade inte polisen eller ägaren utan tog med sig hunden och kort senare omplacerade hon den hos en annan person, eller snarare gav bort den. Ägaren fick senare klart för sig vad som hänt och sökte kontakt med kvinnan, enligt egen utsago, men utan resultat. Till slut gjorde ägaren en polisanmälan.

Skövdekvinnan åtalades misstänkt för olovligt förfogande och för ett par veckor sedan hölls rättegång i Skaraborgs tingsrätt. Kvinnan hävdade då att hon vid tidigare kontakter med hunden sett att den inte mått bra. När hon hittade den trodde hon att den övergivits och att hon därför hade rätt att förfoga över hunden. Kvinnan har fortfarande inte berättat vem hon gav hunden till.

Men den förklaringen trodde inte tingsrätten på, detta eftersom kvinnan hade läst efterlysningen på Facebook. ”Mot denna bakgrund är det inte rimligt att utan vidare efterforskningar sluta sig till att hunden skulle vara övergiven. Det förefaller snarare vara så att XX:s (Skövdekvinnan) agerande föranletts av att hon misstrodde ägarens förmåga att ta hand om en hund”, säger tingsrätten i domen.

Domstolen påpekar att vid en sådan misstanke finns det myndigheter som kan ingripa till djurens skydd. Kvinnan döms för olovligt förfogande till 80 dagsböter. Hon ska också betala hundägaren 3 500 kronor i skadestånd för hunden.

När hundägaren var ute med sin okopplade hund för ett år sedan rymde den. Ägaren letade efter den i samband med försvinnandet och även dagen därpå. Ägaren satte också ut en efterlysning om hunden på Facebook. Denna efterlysning såg Skövdekvinnan, hon kände igen hunden och ägaren som hon varit i kontakt med tidigare, och hon åkte till platsen där hunden försvunnit och hittade den.

Hon kontaktade inte polisen eller ägaren utan tog med sig hunden och kort senare omplacerade hon den hos en annan person, eller snarare gav bort den. Ägaren fick senare klart för sig vad som hänt och sökte kontakt med kvinnan, enligt egen utsago, men utan resultat. Till slut gjorde ägaren en polisanmälan.

Skövdekvinnan åtalades misstänkt för olovligt förfogande och för ett par veckor sedan hölls rättegång i Skaraborgs tingsrätt. Kvinnan hävdade då att hon vid tidigare kontakter med hunden sett att den inte mått bra. När hon hittade den trodde hon att den övergivits och att hon därför hade rätt att förfoga över hunden. Kvinnan har fortfarande inte berättat vem hon gav hunden till.

Men den förklaringen trodde inte tingsrätten på, detta eftersom kvinnan hade läst efterlysningen på Facebook. ”Mot denna bakgrund är det inte rimligt att utan vidare efterforskningar sluta sig till att hunden skulle vara övergiven. Det förefaller snarare vara så att XX:s (Skövdekvinnan) agerande föranletts av att hon misstrodde ägarens förmåga att ta hand om en hund”, säger tingsrätten i domen.

Domstolen påpekar att vid en sådan misstanke finns det myndigheter som kan ingripa till djurens skydd. Kvinnan döms för olovligt förfogande till 80 dagsböter. Hon ska också betala hundägaren 3 500 kronor i skadestånd för hunden.