12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 06:00

Rörigt fiberläge i Skultorp

En kommande fiberutbyggnad i Skultorp riskerar att bli riktigt rörig. Tre olika aktörer marknadsför sig nu på orten.

Lokala Skövde Fiber AB, som planerar utbyggnad i östra Skövde (Värsås och Igelstorp) agerar för att få med delar av Skultorp.

De möter nu konkurrens från de större jättarna i IP Only och Bredbandsbolaget som kallat till stormöten den här veckan och nästa.

K-G Johansson, kommunens konsult i bredbandutbyggnaden på landsbygden, varnar för risken att ingen aktör får tillräckligt många intressenter.

– Det blir inte lättare att få till det och risken i så fall är att det inte blir något alls till slut, säger han.

På den västra sidan av järnvägen och i de nybyggda bostadsområdena har Telia sedan tidigare en stark ställning. Däremot har Skövde kommun (Skövde stadsnät) inga planer på att agera i Skultorp i dag.

– Skövde stadsnät kommer inte bygga fibernät i Skultorp. Det är inte kommunens uppgift att konkurrera med andra aktörer, säger Karl Alexandersson, chef för kommunens servicesektor.

Alexandersson välkomnar att privata aktörer vill bygga i Skövde tätort samt Skultorp och säger att Skövde stadsnät prioriterar de områden där andra inte agerar.

Lokala Skövde Fiber AB, som planerar utbyggnad i östra Skövde (Värsås och Igelstorp) agerar för att få med delar av Skultorp.

De möter nu konkurrens från de större jättarna i IP Only och Bredbandsbolaget som kallat till stormöten den här veckan och nästa.

K-G Johansson, kommunens konsult i bredbandutbyggnaden på landsbygden, varnar för risken att ingen aktör får tillräckligt många intressenter.

– Det blir inte lättare att få till det och risken i så fall är att det inte blir något alls till slut, säger han.

På den västra sidan av järnvägen och i de nybyggda bostadsområdena har Telia sedan tidigare en stark ställning. Däremot har Skövde kommun (Skövde stadsnät) inga planer på att agera i Skultorp i dag.

– Skövde stadsnät kommer inte bygga fibernät i Skultorp. Det är inte kommunens uppgift att konkurrera med andra aktörer, säger Karl Alexandersson, chef för kommunens servicesektor.

Alexandersson välkomnar att privata aktörer vill bygga i Skövde tätort samt Skultorp och säger att Skövde stadsnät prioriterar de områden där andra inte agerar.