12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 06:00

"Sätter käppar i hjulet"

Ulvåkersbygdens fiberförening anser att kommunen är på väg att svika ett löfte om grävning.

– Det här sätter käppar i hjulet för oss, säger Christina Storm, ordförande i föreningen.

Fått löfte

Föreningen anser att man från Roger Björk vid Skövde stadsnät fått löfte att föreningen kan samförlägga när stadsnätet gräver en sträcka i Ulvåker.

I januari backade Björk och förklarade att Skövde stadsnät inte har råd med den aktuella grävningen och att man når ytterst få kunder.

Föreningen har planerat sin fiberutbyggnad utifrån den utlovade grävningen. Man anser att kommunens löfte är bindande och har begärt att kommunens jurister ska granska detta.

Ändrade

– Våra förutsättningar har ändrats och därför är inte den aktuella sträckan prioriterad längre. Vi ska svara på skrivelsen inom en vecka, men också ha en dialog med föreningen, kommentetar Karl Alexandersson, sektorschef över bland annat Skövde stadsnät.

Vad exakt man vill diskutera vill han inte svara på i nuläget.

– Vi väntar med spänning på svaret från kommunen. Innan dess kan vi inte göra så mycket, kommenterar Christina Storm.

– Det här sätter käppar i hjulet för oss, säger Christina Storm, ordförande i föreningen.

Fått löfte

Föreningen anser att man från Roger Björk vid Skövde stadsnät fått löfte att föreningen kan samförlägga när stadsnätet gräver en sträcka i Ulvåker.

I januari backade Björk och förklarade att Skövde stadsnät inte har råd med den aktuella grävningen och att man når ytterst få kunder.

Föreningen har planerat sin fiberutbyggnad utifrån den utlovade grävningen. Man anser att kommunens löfte är bindande och har begärt att kommunens jurister ska granska detta.

Ändrade

– Våra förutsättningar har ändrats och därför är inte den aktuella sträckan prioriterad längre. Vi ska svara på skrivelsen inom en vecka, men också ha en dialog med föreningen, kommentetar Karl Alexandersson, sektorschef över bland annat Skövde stadsnät.

Vad exakt man vill diskutera vill han inte svara på i nuläget.

– Vi väntar med spänning på svaret från kommunen. Innan dess kan vi inte göra så mycket, kommenterar Christina Storm.