12 feb 2016 11:51

12 feb 2016 11:51

Skövdebor åtalas i "bageriärendet"

NYHETER: Avancerade grova bedrägerier

Åtalet i det uppmärksammade bageriärendet, där en 43-årig Skövdebo pekas ut som huvudman och ytterligare en Skövdebo är medåtalad, kom på fredagen. Ärendet rör omfattande och avancerade grova bedrägerier.

Ärendet har av Ekobrottsmyndigheten beskrivits som en härva med olika bolag i bageri- och kafébranschen i Skåne, Halland, Östergötland och Värmland i centrum.

Huvudman

Den 43-årige Skövdebon som pekas ut som huvudman och ytterligare en man från Göteborg häktades i oktober. Sedan dess har de varit häktade, fast Göteborgaren släpptes ur häktet i februari, och under utredningens gång har nya misstankar riktats mot dem. Först misstänktes den nekande Skövdebon för bland annat sju fall av grovt bedrägeri, tre fall av grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. I november tillkom fyra fall av grovt bedrägeri och i december tillkom ytterligare ett fall av grovt bedrägeri.

Ytterligare en Skövdebo

När åtalet kom på fredagen var det inte bara de två som åtalades utan ytterligare fyra personer. Det handlar om en kvinna från Värmland, två män från Göteborg och en 44-årig Skövdebo. Skövdebon misstänks för ett fall av grovt bedrägeri, försök till samma brott och två fall av bokföringsbrott.

Carin Kilhamn, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, anser att ärendet rör en avancerad form av bedrägerier som är svårupptäckt. Brotten anses grova eftersom det har handlat om att på ett planerat sätt tillskansa sig stora summor pengar.

Misstankarna har handlat om att bokföringsskyldighet inte har följts, men också att fem finansieringsbolag lurats att betala ut pengar för leasingavtal trots att varken försäljning eller uthyrning skett. Totalt rör det sig enligt åklagaren om 14 fullbordade grova bedrägerier på belopp mellan 140 000 - 450 000 kronor, sammanlagt cirka 3 miljoner kronor. Brotten ska ha begåtts under 2014 och 2015.

Svårt att upptäcka

– Både osanna och falska handlingar har använts. Vidare har vilseledandet i flera fall skett inte bara mot finansbolagen utan även mot personer som agerat mellan uppgiven köparen/leasingtagare och finansbolagen. Det har för finansbolagen varit svårt, om inte omöjligt, att upptäcka att underlagen för utbetalningarna inte varit korrekta. Brottsligheten upptäcks när finansbolagen inte får betalt och närmare undersökning visar att objekten inte finns hos köparen/leasingtagaren, säger Kilhamn i ett pressmeddelande.

I utredningen misstänks personer ha blivit insatta som ledamöter i olika bolag utan att de godkänt eller känt till att de registrerats hos Bolagsverket. Detta har möjliggjort för andra personer att ta hand om driften och förfoga över till exempel intäkter.

Åklagaren yrkar även på näringsförbud för den 43-årige Skövdebon. SLA har tidigare i flera artiklar skrivit om 43-åringen som 2009 dömdes till fängelse i 4,5 år för grova ekobrott.

Ärendet har av Ekobrottsmyndigheten beskrivits som en härva med olika bolag i bageri- och kafébranschen i Skåne, Halland, Östergötland och Värmland i centrum.

Huvudman

Den 43-årige Skövdebon som pekas ut som huvudman och ytterligare en man från Göteborg häktades i oktober. Sedan dess har de varit häktade, fast Göteborgaren släpptes ur häktet i februari, och under utredningens gång har nya misstankar riktats mot dem. Först misstänktes den nekande Skövdebon för bland annat sju fall av grovt bedrägeri, tre fall av grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. I november tillkom fyra fall av grovt bedrägeri och i december tillkom ytterligare ett fall av grovt bedrägeri.

Ytterligare en Skövdebo

När åtalet kom på fredagen var det inte bara de två som åtalades utan ytterligare fyra personer. Det handlar om en kvinna från Värmland, två män från Göteborg och en 44-årig Skövdebo. Skövdebon misstänks för ett fall av grovt bedrägeri, försök till samma brott och två fall av bokföringsbrott.

Carin Kilhamn, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, anser att ärendet rör en avancerad form av bedrägerier som är svårupptäckt. Brotten anses grova eftersom det har handlat om att på ett planerat sätt tillskansa sig stora summor pengar.

Misstankarna har handlat om att bokföringsskyldighet inte har följts, men också att fem finansieringsbolag lurats att betala ut pengar för leasingavtal trots att varken försäljning eller uthyrning skett. Totalt rör det sig enligt åklagaren om 14 fullbordade grova bedrägerier på belopp mellan 140 000 - 450 000 kronor, sammanlagt cirka 3 miljoner kronor. Brotten ska ha begåtts under 2014 och 2015.

Svårt att upptäcka

– Både osanna och falska handlingar har använts. Vidare har vilseledandet i flera fall skett inte bara mot finansbolagen utan även mot personer som agerat mellan uppgiven köparen/leasingtagare och finansbolagen. Det har för finansbolagen varit svårt, om inte omöjligt, att upptäcka att underlagen för utbetalningarna inte varit korrekta. Brottsligheten upptäcks när finansbolagen inte får betalt och närmare undersökning visar att objekten inte finns hos köparen/leasingtagaren, säger Kilhamn i ett pressmeddelande.

I utredningen misstänks personer ha blivit insatta som ledamöter i olika bolag utan att de godkänt eller känt till att de registrerats hos Bolagsverket. Detta har möjliggjort för andra personer att ta hand om driften och förfoga över till exempel intäkter.

Åklagaren yrkar även på näringsförbud för den 43-årige Skövdebon. SLA har tidigare i flera artiklar skrivit om 43-åringen som 2009 dömdes till fängelse i 4,5 år för grova ekobrott.