13 feb 2016 06:00

14 feb 2016 13:04

"Får inte betala överpris"

45-MILJONERSAFFÄREN: Professor anser att oberoende värdering måste göras

Om Skövde kommun betalar mer än marknadsvärdet för Blå Hallen och Billingebadet kan det strida mot kommunallagen.
– Kommunen får inte betala ett överpris, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

SLA bad honom som expert på kommunallagen om en kommentar kring den muntliga uppgörelse som presenterats mellan partierna i Alliansen i Skövde och ägarna till hotell Billingehus.

Enligt den ska kommunen betala 45 miljoner kronor för att köpa Blå Hallen, Billingebadet och pulkagropen.

Prislappen har satts i förhandlingarna, men helt utan extern värdering enligt kommunalrådet Katarina Jonsson (M). Ett skriftligt avtal ska tas fram för beslut i kommunfullmäktige i mars.

Strikt lag

Olle Lundin värderar inte prislappen i sig, men säger att kommunen alltid måste hålla sig till marknadsmässiga priser.

– Kommunen får inte betala ett överpris för en fastighet, då blir det ett stöd till en enskild näringsidkare.

– Kommunallagen 2:8 är ganska strikt . Det finns i princip nästan inga situationer alls då det är tillåtet att stödja en enskild näringsidkare, säger Lundin.

Därför blir just avsaknaden av en oberoende värdering en allvarlig brist i affären enligt honom.

– Knäckfrågan det kokar ner till är om kommunen betalar ett marknadspris eller ett överpris och det kan ju inte kommunen veta innan en oberoende värdering gjorts. Därför måste de göra en värdering.

Varför är det så viktigt kommuner inte gynnar enskilda?

– Kommunallagen är enkel. Den innebär att kommunmedlemmarnas pengar ska gå till gemensamma ändamål. Vill man göra sådana här satsningar ska det gå juste till och marknadsmässigt. Enskilda aktörer ska inte tjäna på det utan kommunmedborgarna ska få ut maximal nytta av sina pengar.

Ett av kommunalrådets argument är man ”behåller rådigheten över området” och säkrar framtida utveckling av fritidsområdet. Skulle det motivera ett överpris?

– Nej, det finns inget utrymme för det i kommunallagen. Det är så enkelt att det är marknadspriset som gäller rakt upp och ner.

– Annars skulle man öppna för kommunerna att stödja enskilda företagare genom att de kan säga att: ”Just den här fastigheten är så viktig för oss av tiotusen olika skäl”. Det är därför lagstiftningen är ganska strikt, säger Lundin.

SLA bad honom som expert på kommunallagen om en kommentar kring den muntliga uppgörelse som presenterats mellan partierna i Alliansen i Skövde och ägarna till hotell Billingehus.

Enligt den ska kommunen betala 45 miljoner kronor för att köpa Blå Hallen, Billingebadet och pulkagropen.

Prislappen har satts i förhandlingarna, men helt utan extern värdering enligt kommunalrådet Katarina Jonsson (M). Ett skriftligt avtal ska tas fram för beslut i kommunfullmäktige i mars.

Strikt lag

Olle Lundin värderar inte prislappen i sig, men säger att kommunen alltid måste hålla sig till marknadsmässiga priser.

– Kommunen får inte betala ett överpris för en fastighet, då blir det ett stöd till en enskild näringsidkare.

– Kommunallagen 2:8 är ganska strikt . Det finns i princip nästan inga situationer alls då det är tillåtet att stödja en enskild näringsidkare, säger Lundin.

Därför blir just avsaknaden av en oberoende värdering en allvarlig brist i affären enligt honom.

– Knäckfrågan det kokar ner till är om kommunen betalar ett marknadspris eller ett överpris och det kan ju inte kommunen veta innan en oberoende värdering gjorts. Därför måste de göra en värdering.

Varför är det så viktigt kommuner inte gynnar enskilda?

– Kommunallagen är enkel. Den innebär att kommunmedlemmarnas pengar ska gå till gemensamma ändamål. Vill man göra sådana här satsningar ska det gå juste till och marknadsmässigt. Enskilda aktörer ska inte tjäna på det utan kommunmedborgarna ska få ut maximal nytta av sina pengar.

Ett av kommunalrådets argument är man ”behåller rådigheten över området” och säkrar framtida utveckling av fritidsområdet. Skulle det motivera ett överpris?

– Nej, det finns inget utrymme för det i kommunallagen. Det är så enkelt att det är marknadspriset som gäller rakt upp och ner.

– Annars skulle man öppna för kommunerna att stödja enskilda företagare genom att de kan säga att: ”Just den här fastigheten är så viktig för oss av tiotusen olika skäl”. Det är därför lagstiftningen är ganska strikt, säger Lundin.

Fakta

Olle Lundin (bilden) är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han har även verkat som expert i en statlig utredning om ny kommunallag.