13 feb 2016 06:00

13 feb 2016 06:00

Ökad jobbchans för unga i Skövde

SKÖVDE: Arbetslösheten minskar för unga med utbildning

Arbetsmarknaden ljusnar Skövdes ungdomar. I januari var arbetslösheten bland unga mellan 18–24 år 2,4 procent lägre än för ett år sedan.
– En gymnasial utbildning ger goda jobbchanser, säger analytikern Sara Andersson.

Arbetsförmedlingens statistik från januari visar att den goda utvecklingen från 2015 håller i sig. För ungdomarna i Skövde mellan 18–24 år innebär det förbättrade chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ungdomsarbetslösheten i Skövde är visserligen fortsatt hög, över 11 procent av arbetskraften är i den åldersgruppen, men det är i nivå med genomsnittet i länet och betydligt lägre än i övriga riket.

Fler lediga jobb

– I Skövde noterade vi en kraftig uppgång av nyanmälda platser i januari, 480 mot 340 samma månad ifjol, vilket är en indikation på att det finns en framtidstro hos företagen och en efterfrågan på arbetskraft, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Det kan också bero på att vi gjort det enklare för företagen att själva lägga in lediga platser, samtidigt som många lediga sommarjobb annonseras nu, betonar hon.

Samtidigt som fler unga får jobb så går det en skarp skiljelinje mellan de som har en gymnasial utbildning och de som saknar gymnasial utbildning.

Den senare gruppen är tillsammans med utrikes födda och nyanlända särskilt utsatta på arbetsmarknaden.

– För den som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning är chanserna till ett jobb mycket god för tillfället. För den övriga gruppen är läget på arbetsmarknaden dessvärre än mer utsatt nu än för ett år sedan, säger Sara Andersson och tillägger:

– När arbetslösheten sjunker och fler får jobb är de i första hand de som står närmast arbetsmarknaden och som har en utbildning som gynnas.

Efterfrågan

Den totala arbetslösheten i Skövde i åldrarna 16-64 år var i januari 7,4 procent (7,9 januari 2015). Högst arbetslöshet i Skaraborg har Gullspång (11,4), Töreboda (10,8), Tibro (10,8) och Falköping (9,9).

I länet toppar Åmål (14,4) före Trollhättan (12,9) och Bengtsfors (12,3).

– Skövde har en bra position i Skaraborg med efterfrågan på arbetskraft inom främst vård och omsorg, industrin och byggsektorn. Där finns det goda jobbutsikter för unga med utbildning, säger Sara Andersson.

Arbetsförmedlingens statistik från januari visar att den goda utvecklingen från 2015 håller i sig. För ungdomarna i Skövde mellan 18–24 år innebär det förbättrade chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ungdomsarbetslösheten i Skövde är visserligen fortsatt hög, över 11 procent av arbetskraften är i den åldersgruppen, men det är i nivå med genomsnittet i länet och betydligt lägre än i övriga riket.

Fler lediga jobb

– I Skövde noterade vi en kraftig uppgång av nyanmälda platser i januari, 480 mot 340 samma månad ifjol, vilket är en indikation på att det finns en framtidstro hos företagen och en efterfrågan på arbetskraft, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Det kan också bero på att vi gjort det enklare för företagen att själva lägga in lediga platser, samtidigt som många lediga sommarjobb annonseras nu, betonar hon.

Samtidigt som fler unga får jobb så går det en skarp skiljelinje mellan de som har en gymnasial utbildning och de som saknar gymnasial utbildning.

Den senare gruppen är tillsammans med utrikes födda och nyanlända särskilt utsatta på arbetsmarknaden.

– För den som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning är chanserna till ett jobb mycket god för tillfället. För den övriga gruppen är läget på arbetsmarknaden dessvärre än mer utsatt nu än för ett år sedan, säger Sara Andersson och tillägger:

– När arbetslösheten sjunker och fler får jobb är de i första hand de som står närmast arbetsmarknaden och som har en utbildning som gynnas.

Efterfrågan

Den totala arbetslösheten i Skövde i åldrarna 16-64 år var i januari 7,4 procent (7,9 januari 2015). Högst arbetslöshet i Skaraborg har Gullspång (11,4), Töreboda (10,8), Tibro (10,8) och Falköping (9,9).

I länet toppar Åmål (14,4) före Trollhättan (12,9) och Bengtsfors (12,3).

– Skövde har en bra position i Skaraborg med efterfrågan på arbetskraft inom främst vård och omsorg, industrin och byggsektorn. Där finns det goda jobbutsikter för unga med utbildning, säger Sara Andersson.