15 feb 2016 06:00

15 feb 2016 06:00

Huspriser ökar mest i Skövde

BOSTAD: Ny statstik från SCB

Priserna på småhus stiger i så gott som hela landet.
Mest har de stigit i Skövde de senaste tre månaderna. Sedan i oktober har småhuspriset ökat med elva procent.

SCB presenterade i dagarna sin småhusbarometer med statistik kring sålda småhus. Med småhus avses småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Trenden är tydlig i hela riket, priserna går upp både jämfört med för tre månader sedan och för motsvarande period förra året.

Nästan 20 procent

Ser man till den senaste tremånadersperioden är det i Skövde som priserna ökat mest av alla större kommuner. Jämfört med nivån den 1 november 2015 har kostnaden för småhus i Skövde ökat med elva procent och snittpriset är nu 2 318 000 kronor. Jämfört med den sista januari förra året har priserna ökat med 19 procent i Skövde.

Totalt såldes 54 småhus i Skövde under perioden november 2015 – januari 2016.

Ökar i riket

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 17 av Sveriges 21 län och ser man till hela året har det ökat i samtliga län.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,6 miljoner kronor under perioden november 2015 – januari 2016.

SCB presenterade i dagarna sin småhusbarometer med statistik kring sålda småhus. Med småhus avses småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Trenden är tydlig i hela riket, priserna går upp både jämfört med för tre månader sedan och för motsvarande period förra året.

Nästan 20 procent

Ser man till den senaste tremånadersperioden är det i Skövde som priserna ökat mest av alla större kommuner. Jämfört med nivån den 1 november 2015 har kostnaden för småhus i Skövde ökat med elva procent och snittpriset är nu 2 318 000 kronor. Jämfört med den sista januari förra året har priserna ökat med 19 procent i Skövde.

Totalt såldes 54 småhus i Skövde under perioden november 2015 – januari 2016.

Ökar i riket

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 17 av Sveriges 21 län och ser man till hela året har det ökat i samtliga län.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,6 miljoner kronor under perioden november 2015 – januari 2016.