15 feb 2016 12:08

15 feb 2016 12:08

PRO vill ha revision

SKÖVDE: Efter besparingskraven i hemvården

PRO-föreningarna i Skövde begär nu att kommunens revisionsnämnd granskar planerna på personalneddragningar av hemvården.

I ett brev till revisionsnämnden pekar PRO på att Skövde kommun fått statsbidrag 2015 och 2016 för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Bidragen har betalats ut av Socialstyrelsen, men bottnar i en satsning på äldreomsorgen från den sittande regeringen.

Att Skövde kommun då vill dra ned på personalen inom äldreomsorgen ifrågasätts av PRO som skriver så här i sin anmälan:

”Att då minska personalen kan inte vara i paritet med vad regeringen avsåg med de ökade statsbidragen. Av det skälet begär vi att Revisionsnämnden granskar sektor vård- och omsorg, för att se om det kan vara förenligt med statsbidragsreglerna att minska personalstyrkan på det sätt som redovisats.”

Man pekar också på att kommunen riskerar att få betala tillbaka statsbidraget om man inte följer de regler som utfärdats för bidragen.

Skrivelsen är undertecknad av de sju PRO-ordförandena som finns i Skövde kommun.

I ett brev till revisionsnämnden pekar PRO på att Skövde kommun fått statsbidrag 2015 och 2016 för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Bidragen har betalats ut av Socialstyrelsen, men bottnar i en satsning på äldreomsorgen från den sittande regeringen.

Att Skövde kommun då vill dra ned på personalen inom äldreomsorgen ifrågasätts av PRO som skriver så här i sin anmälan:

”Att då minska personalen kan inte vara i paritet med vad regeringen avsåg med de ökade statsbidragen. Av det skälet begär vi att Revisionsnämnden granskar sektor vård- och omsorg, för att se om det kan vara förenligt med statsbidragsreglerna att minska personalstyrkan på det sätt som redovisats.”

Man pekar också på att kommunen riskerar att få betala tillbaka statsbidraget om man inte följer de regler som utfärdats för bidragen.

Skrivelsen är undertecknad av de sju PRO-ordförandena som finns i Skövde kommun.