16 feb 2016 11:30

16 feb 2016 11:30

307 miljoner till kulturen

STÖD: Kultursamverkansmodellen

Västra Götalandsregionen får drygt 307 miljoner kronor i stöd till kulturverksamhet av Kulturrådet. Totalt fördelas 1,3 miljarder till landstingen och regionerna under 2016.

Kulturrådet fördelar 1,3 miljarder kronor till landstingen och regionerna i en så kallad kultursamverkansmodell. Västra Götalandsregionen får drygt 307 miljoner. Det är också regionen som ska fördela pengarna inom vissa utpekade kulturområden.

I Västra Götalandsregionens kulturbudget för 2016 är medlen redan inräknade och man har då utgått från 2015 års belopp. För 2016 blev uppräkningen 1,17 procent och därför revideras budgeten på kulturnämndens sammanträde i mars. Den regionala uppräkningen är nästan dubbelt så stor.

– Statens pengar, som är en del av kultursamverkansmodellen, är mycket välkomna, men vi kan också konstatera att staten inte räknar upp medlen i takt med kostnadsutvecklingen. Detta innebär i praktiken att regionen får skjuta till ytterligare medel för att verksamheterna ska kunna behålla dagens nivå, säger Conny Brännberg (KD) ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd i ett pressmeddelande.

Kulturrådet fördelar 1,3 miljarder kronor till landstingen och regionerna i en så kallad kultursamverkansmodell. Västra Götalandsregionen får drygt 307 miljoner. Det är också regionen som ska fördela pengarna inom vissa utpekade kulturområden.

I Västra Götalandsregionens kulturbudget för 2016 är medlen redan inräknade och man har då utgått från 2015 års belopp. För 2016 blev uppräkningen 1,17 procent och därför revideras budgeten på kulturnämndens sammanträde i mars. Den regionala uppräkningen är nästan dubbelt så stor.

– Statens pengar, som är en del av kultursamverkansmodellen, är mycket välkomna, men vi kan också konstatera att staten inte räknar upp medlen i takt med kostnadsutvecklingen. Detta innebär i praktiken att regionen får skjuta till ytterligare medel för att verksamheterna ska kunna behålla dagens nivå, säger Conny Brännberg (KD) ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd i ett pressmeddelande.