16 feb 2016 15:23

16 feb 2016 15:23

Snart är Risängen till för endast privatpersoner

SKÖVDE: Företagare får lämna återvinning hos XR i stället

Företag ska inte längre kunna lämna sitt avfall på Risängen. De hänvisas i stället till XR.
– Risängen ska i första hand vara till för privatpersoner, säger Annika Kjellkvist, chef för återvinningscentralerna inom AÖS.

Många som åker till Risängen för att lämna olika typer av avfall till återvinning har märkt att det ofta är mycket folk och trångt på området.

Det är man fullt medveten om inom Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, och inför nu stora förändringar. Hittills har även företagare fått lämna sitt avfall på centralen, men från och med 1 januari nästa år är det slut med det.

Ingår i soptaxan

– Skövde är en expansiv kommun och det är ofta ett hårt tryck här. Risängen ska i första hand vara till för privatpersoner och vi har inte mer yta att spela med, säger Annika Kjellkvist, chef för återvinningscentralerna inom AÖS.

– Invånarantalet, konsumtionen och viljan att sortera gör att vi måste lätta på trycket någonstans.

Och det blir på företagssidan. I dag kommer 35–40 procent av allt material på Risängen från företag. De får betala för att lämna medan det är kostnadsfritt på plats för privatpersoner. Återvinningen ingår i soptaxan.

Från och med 1 januari 2017 hänvisas företagen till XR miljöhantering Timboholm, alldeles i närheten av Risängen. Den anläggningen har nu varit i gång i två år och man vänder sig inte till privatpersoner. Större företag kan hyra containrar årsvis och nu ska XR även ta emot mindre företag.

XR har gjort en stor investering för att kunna ta emot den ökande mängden men Joakim Ebbesson, affärsutvecklare för miljöhanteringen på XR, vill inte avslöja pengasumman.

– Vi kommer att sälja årskort för 3 300 kronor. Det gäller per bil men man får inte komma med hur mycket som helst. Priset gäller om man har exempelvis en pick-up eller en släpkärra i företaget.

Enligt representanterna från XR och AÖS blir det ingen större ekonomisk skillnad för företagarna.

– Vi beräknar kostnaden efter hur mycket de slänger och för de flesta mindre företagen hamnar det på cirka 3 500 kronor per år, säger Tomas Janowicz, platschef på Risängen.

– Att inte ta emot företag på återvinningscentralen är inte unikt för Skövde. Inom AÖS finns det flera centraler i andra kommuner som inte tar emot företagare, säger Annika Kjellkvist.

Ett nollsummespel

Förändringen innebär ett inkomstbortfall för AÖS.

– Jag har inte den exakta summan i huvudet, men den här lösningen innebär också att vi får minskade kostnader för behandlingen av materialet som kommer in. Jag skulle tro att det är ungefär ett nollsummespel för oss, säger Annika Kjellkvist.

– Det vi vinner är ökad service för privatpersoner.

Många som åker till Risängen för att lämna olika typer av avfall till återvinning har märkt att det ofta är mycket folk och trångt på området.

Det är man fullt medveten om inom Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, och inför nu stora förändringar. Hittills har även företagare fått lämna sitt avfall på centralen, men från och med 1 januari nästa år är det slut med det.

Ingår i soptaxan

– Skövde är en expansiv kommun och det är ofta ett hårt tryck här. Risängen ska i första hand vara till för privatpersoner och vi har inte mer yta att spela med, säger Annika Kjellkvist, chef för återvinningscentralerna inom AÖS.

– Invånarantalet, konsumtionen och viljan att sortera gör att vi måste lätta på trycket någonstans.

Och det blir på företagssidan. I dag kommer 35–40 procent av allt material på Risängen från företag. De får betala för att lämna medan det är kostnadsfritt på plats för privatpersoner. Återvinningen ingår i soptaxan.

Från och med 1 januari 2017 hänvisas företagen till XR miljöhantering Timboholm, alldeles i närheten av Risängen. Den anläggningen har nu varit i gång i två år och man vänder sig inte till privatpersoner. Större företag kan hyra containrar årsvis och nu ska XR även ta emot mindre företag.

XR har gjort en stor investering för att kunna ta emot den ökande mängden men Joakim Ebbesson, affärsutvecklare för miljöhanteringen på XR, vill inte avslöja pengasumman.

– Vi kommer att sälja årskort för 3 300 kronor. Det gäller per bil men man får inte komma med hur mycket som helst. Priset gäller om man har exempelvis en pick-up eller en släpkärra i företaget.

Enligt representanterna från XR och AÖS blir det ingen större ekonomisk skillnad för företagarna.

– Vi beräknar kostnaden efter hur mycket de slänger och för de flesta mindre företagen hamnar det på cirka 3 500 kronor per år, säger Tomas Janowicz, platschef på Risängen.

– Att inte ta emot företag på återvinningscentralen är inte unikt för Skövde. Inom AÖS finns det flera centraler i andra kommuner som inte tar emot företagare, säger Annika Kjellkvist.

Ett nollsummespel

Förändringen innebär ett inkomstbortfall för AÖS.

– Jag har inte den exakta summan i huvudet, men den här lösningen innebär också att vi får minskade kostnader för behandlingen av materialet som kommer in. Jag skulle tro att det är ungefär ett nollsummespel för oss, säger Annika Kjellkvist.

– Det vi vinner är ökad service för privatpersoner.