16 feb 2016 06:00

16 feb 2016 06:00

"Tänk att inte kunna bli förstådd"

SKARABORG: En viktig röst i arbetet med en ny vårdmodell för dementa

PRO finns med när framtidens vårdmodell för dementa tas fram.
– Tänk att som patient och människa inte bli förstådd, säger Margareta Karlqvist i organisationens sociala kommitté.

Skaraborgs sjukhus och Chalmers leder, för svensk del, ett EU-projekt som ska hitta rätt vårdmodell för personer med mild eller medelsvår demens. Under fredagen fortsatte jobbet med ett möte med olika vårdgivare samt flera organisationer.

Margareta Karlqvist, som finns i PRO:s sociala kommitté, betonar att träffarna är värdefulla och på sikt kommer de att betyda mycket för medlemmarna.

– Vi får jättebra information, kunskapen i samhället är inte stor. Nu får vi veta mer om behandlingar, hjälpmedel och var man kan få hjälp.

Obehag

Under det inledande mötet formulerade deltagarna fem områden som utgick från patienten. Bland annat att det fokuseras för mycket på sjukdomen, att patienten inte har en stabil relation med vården utan blir vilsen med så många vårdgivare, att hjälpen i vardagen inte räcker till, att ingen tar ansvar och att patienten upplever skam, rädsla och obehag kring sjukdomen.

– Det måste vara svårt att inte bli förstådd och få känslan att ingen räknar med honom eller henne längre. Vi kommer att sprida det här bland våra medlemmar och bjuda in någon av de som leder projektet till en träff, säger Margareta Karlqvist.

Vad kan ni bidra med?

– Vi förmedlar synpunkter och erfarenheter från anhöriga och sjuka.

Viktiga synpunkter

Skas utvecklingschef Svante Lifvergren betonar att synpunkterna är viktiga. Arbetet går vidare och under fredagsmötet formulerades åtta behov utifrån de fem förbättringsområdena. Sedan gäller det att se hur olika IT-verktyg kan tillfredsställa behoven.

– Vi måste se till att alla vårdbehov täcks. Sedan ska det testas i en verklig vardag, efter det sker de sista anpassningarna, säger Lifvergren.

Sju länder deltar i projektet. När de olika modellerna ska testas kommer Sverige, Israel, Spanien och Italien ha det största ansvaret. Varannan vecka har deltagarna avstämningsmöten.

– Alla gör samma process, reder ut behoven och IT-stöden. Kärnan kommer att bli densamma, sedan blir det lokala anpassningar beroende på bland annat lagstiftning och kultur.

Om ett år ska en modell vara redo för att testas.

Skaraborgs sjukhus och Chalmers leder, för svensk del, ett EU-projekt som ska hitta rätt vårdmodell för personer med mild eller medelsvår demens. Under fredagen fortsatte jobbet med ett möte med olika vårdgivare samt flera organisationer.

Margareta Karlqvist, som finns i PRO:s sociala kommitté, betonar att träffarna är värdefulla och på sikt kommer de att betyda mycket för medlemmarna.

– Vi får jättebra information, kunskapen i samhället är inte stor. Nu får vi veta mer om behandlingar, hjälpmedel och var man kan få hjälp.

Obehag

Under det inledande mötet formulerade deltagarna fem områden som utgick från patienten. Bland annat att det fokuseras för mycket på sjukdomen, att patienten inte har en stabil relation med vården utan blir vilsen med så många vårdgivare, att hjälpen i vardagen inte räcker till, att ingen tar ansvar och att patienten upplever skam, rädsla och obehag kring sjukdomen.

– Det måste vara svårt att inte bli förstådd och få känslan att ingen räknar med honom eller henne längre. Vi kommer att sprida det här bland våra medlemmar och bjuda in någon av de som leder projektet till en träff, säger Margareta Karlqvist.

Vad kan ni bidra med?

– Vi förmedlar synpunkter och erfarenheter från anhöriga och sjuka.

Viktiga synpunkter

Skas utvecklingschef Svante Lifvergren betonar att synpunkterna är viktiga. Arbetet går vidare och under fredagsmötet formulerades åtta behov utifrån de fem förbättringsområdena. Sedan gäller det att se hur olika IT-verktyg kan tillfredsställa behoven.

– Vi måste se till att alla vårdbehov täcks. Sedan ska det testas i en verklig vardag, efter det sker de sista anpassningarna, säger Lifvergren.

Sju länder deltar i projektet. När de olika modellerna ska testas kommer Sverige, Israel, Spanien och Italien ha det största ansvaret. Varannan vecka har deltagarna avstämningsmöten.

– Alla gör samma process, reder ut behoven och IT-stöden. Kärnan kommer att bli densamma, sedan blir det lokala anpassningar beroende på bland annat lagstiftning och kultur.

Om ett år ska en modell vara redo för att testas.