17 feb 2016 06:00

17 feb 2016 06:00

Fler bilar i Skövde - men få med eldrift

SKÖVDE: Biltätheten i Skövde ökar visar ny statistik

Antalet bilar ökade i Skövde under förra året visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Totalt finns det drygt 28 000 bilar i Skövde.

Statistiken som redovisas av myndigheten Trafikanalys är hämtade ur tabellen som heter fordon i län och kommuner. Här framgår att antalet bilar i Skövde ökat och per 100 invånare i kommunen finns det 53 stycken bilar. Jämför man det med ett genomsnitt i hela riket visar statistiken att Skövde är en mer biltät kommun. Riksgenomsnittet ligger på 47 bilar per 100 invånare.

Under de senaste tio åren har biltätheten ökat stadigt i Skövde, för tio år sedan visar tabellerna att det fanns knappt 50 bilar per 100 personer. Bilantalet varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Per 100 kommuninvånare hamnade Älvdalen i topp med hela 69 bilar, i Sundbyberg var däremot bilantalet lägst i landet med 39 fordon.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger statistiker Anette Myhr på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Statistiken visar också att antalet dieseldrivna bilar har ökat kraftigt under de sista tio åren, här har procentandelen gått från 5 till 29 procent räknat från 2005. Under det gångna året visar myndighetens uträkning också att 8,6 procent av Skövdes bilpark kunde drivas med alternativa drivmedel som el, gas eller etanol. Bensindrivna bilar är vanligast, de fordonen svarar för drygt 60 procent av bilarna i Skövde och dieselfordonens andel landar på knappa 30 procent. De bilar som kan köras på etanolbränslet E85 svarar för en andel av 4,6 procent, men många av dessa bilar tankas bevisligen men bensin i stället. Eldriva bilar hamnar på klar jumboplats i statistiken, dessa bilar svarar enbart för 1,3 procent av alla fordon i Skövde

– Nyligen föreslog miljömålsberedningen att tidigarelägga Sveriges klimatmål, inga nettoutsläpp till år 2045. Mot bakgrund av det är det bekymmersamt att 91 procent av alla personbilar i Skövde fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr vidare.

Statistiska fakta från utgången av år 2015 om bilparken i Skövde visar att det finns 28 322 bilar, vilket är en ökning med 3 464 bilar under de tio senaste åren. I procent blir ökningen av fordon i Skövde 13,9 procent sedan år 2005.

Statistiken som redovisas av myndigheten Trafikanalys är hämtade ur tabellen som heter fordon i län och kommuner. Här framgår att antalet bilar i Skövde ökat och per 100 invånare i kommunen finns det 53 stycken bilar. Jämför man det med ett genomsnitt i hela riket visar statistiken att Skövde är en mer biltät kommun. Riksgenomsnittet ligger på 47 bilar per 100 invånare.

Under de senaste tio åren har biltätheten ökat stadigt i Skövde, för tio år sedan visar tabellerna att det fanns knappt 50 bilar per 100 personer. Bilantalet varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Per 100 kommuninvånare hamnade Älvdalen i topp med hela 69 bilar, i Sundbyberg var däremot bilantalet lägst i landet med 39 fordon.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger statistiker Anette Myhr på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Statistiken visar också att antalet dieseldrivna bilar har ökat kraftigt under de sista tio åren, här har procentandelen gått från 5 till 29 procent räknat från 2005. Under det gångna året visar myndighetens uträkning också att 8,6 procent av Skövdes bilpark kunde drivas med alternativa drivmedel som el, gas eller etanol. Bensindrivna bilar är vanligast, de fordonen svarar för drygt 60 procent av bilarna i Skövde och dieselfordonens andel landar på knappa 30 procent. De bilar som kan köras på etanolbränslet E85 svarar för en andel av 4,6 procent, men många av dessa bilar tankas bevisligen men bensin i stället. Eldriva bilar hamnar på klar jumboplats i statistiken, dessa bilar svarar enbart för 1,3 procent av alla fordon i Skövde

– Nyligen föreslog miljömålsberedningen att tidigarelägga Sveriges klimatmål, inga nettoutsläpp till år 2045. Mot bakgrund av det är det bekymmersamt att 91 procent av alla personbilar i Skövde fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr vidare.

Statistiska fakta från utgången av år 2015 om bilparken i Skövde visar att det finns 28 322 bilar, vilket är en ökning med 3 464 bilar under de tio senaste åren. I procent blir ökningen av fordon i Skövde 13,9 procent sedan år 2005.