17 feb 2016 06:00

17 feb 2016 06:00

Kommunen planerar p-hus för 180 miljoner

MODE: Stora byggnader kommer förändra stadsbilden

600 nya parkeringsplatser på kvarteret Mode för uppskattningsvis 180 miljoner kronor.
Så tänker sig Skövde kommun lösa parkeringsfrågan.

Regionens hus ska byggas på nuvarande Modeparkeringen och på tomten skapas samtidigt utrymme för ett stort parkeringshus. I den detaljplan som nu är ute på samråd blir planerna tydligare.

Sju våningar högt

Etapp 1 föreslår ett sju våningar högt p-hus med plats för 450 bilar längs med Hjovägen. I etapp 2 går området att bygga ut med ytterligare 150 platser i två plan. Dessa läggs ovanpå det bussdäck som just nu byggs i den södra delen av Modeparkeringen.

Den politiska processen återstår, bland annat ska politikerna avgöra om kommunen ska satsa på 450 eller 600 platser.

– Mode hade tidigare 220 parkeringsplatser och bedömningen är att vi med den här lösningen täcker ett stort behov av nya parkeringar, säger Karl Alexandersson, chef för sektor service som håller i byggplanerna.

Tanken är att Skövde kommun ska bygga i egen regi, men eventuellt kan p-huset komma att läggas i ett separat parkeringsbolag.

Stor investering

Prislappen är svår att sätta, men Karl Alexandersson uppskattar att investeringen kan landa på 180 miljoner kronor för båda etapperna (600 platser).

Förhoppningen är att ha p-huset klart till 2018, men tidsplanen är mycket osäker. Regionens hus ska preliminärt byggas under 2017 och det är osäkert om det finns plats att köra båda de stora byggprojekten samtidigt.

I den föreslagna detaljplanen pekar miljökonsekvensbeskrivningen på att de stora byggnaderna kraftigt kommer förändra stadsbilden. Bland annat varnas för att undergången under stambanan kan komma att upplevas som trång och otrygg.

Stora parkeringshus i betong är sällan speciellt vackra.

– Det kommer att bli en hög exploatering på den här tomten, men det är värdefull central mark som man vill få ut mesta möjliga av. Det kommer bli viktigt att bryta upp fasaderna med olika nivåer, material och uttryck. Vi kommer jobba mycket med den frågan nu, säger kommunens planchef Linda Tubbin till SLA.

Regionens hus ska byggas på nuvarande Modeparkeringen och på tomten skapas samtidigt utrymme för ett stort parkeringshus. I den detaljplan som nu är ute på samråd blir planerna tydligare.

Sju våningar högt

Etapp 1 föreslår ett sju våningar högt p-hus med plats för 450 bilar längs med Hjovägen. I etapp 2 går området att bygga ut med ytterligare 150 platser i två plan. Dessa läggs ovanpå det bussdäck som just nu byggs i den södra delen av Modeparkeringen.

Den politiska processen återstår, bland annat ska politikerna avgöra om kommunen ska satsa på 450 eller 600 platser.

– Mode hade tidigare 220 parkeringsplatser och bedömningen är att vi med den här lösningen täcker ett stort behov av nya parkeringar, säger Karl Alexandersson, chef för sektor service som håller i byggplanerna.

Tanken är att Skövde kommun ska bygga i egen regi, men eventuellt kan p-huset komma att läggas i ett separat parkeringsbolag.

Stor investering

Prislappen är svår att sätta, men Karl Alexandersson uppskattar att investeringen kan landa på 180 miljoner kronor för båda etapperna (600 platser).

Förhoppningen är att ha p-huset klart till 2018, men tidsplanen är mycket osäker. Regionens hus ska preliminärt byggas under 2017 och det är osäkert om det finns plats att köra båda de stora byggprojekten samtidigt.

I den föreslagna detaljplanen pekar miljökonsekvensbeskrivningen på att de stora byggnaderna kraftigt kommer förändra stadsbilden. Bland annat varnas för att undergången under stambanan kan komma att upplevas som trång och otrygg.

Stora parkeringshus i betong är sällan speciellt vackra.

– Det kommer att bli en hög exploatering på den här tomten, men det är värdefull central mark som man vill få ut mesta möjliga av. Det kommer bli viktigt att bryta upp fasaderna med olika nivåer, material och uttryck. Vi kommer jobba mycket med den frågan nu, säger kommunens planchef Linda Tubbin till SLA.