17 feb 2016 11:33

17 feb 2016 11:33

Skövdeskola ska utredas

UTBILDNING

Skolinspektionen har startat en utredning kring en elevs situation på en skola i Skövde.

Ärendet gäller en elev som inte ska ha haft en fungerande skolgång i grundskolan de senaste 5-6 åren. Eleven ska av okänd anledning ha haft väldigt stor frånvaro och därför ha varit ”helt isolerad från andra barn i sin egen ålder”.

Skolinspektionen har tagit initiativet till att starta utredningen och vill nu att Skövde kommun ska bemöta uppgifterna. Senast den 23 februari ska kommunen inkomma med ett yttrande i ärendet där man bland annat ska besvara frågor om frånvaron och åtgärder som vidtagits.

Ärendet gäller en elev som inte ska ha haft en fungerande skolgång i grundskolan de senaste 5-6 åren. Eleven ska av okänd anledning ha haft väldigt stor frånvaro och därför ha varit ”helt isolerad från andra barn i sin egen ålder”.

Skolinspektionen har tagit initiativet till att starta utredningen och vill nu att Skövde kommun ska bemöta uppgifterna. Senast den 23 februari ska kommunen inkomma med ett yttrande i ärendet där man bland annat ska besvara frågor om frånvaron och åtgärder som vidtagits.