18 feb 2016 06:00

18 feb 2016 06:00

Allt varmare och blötare

KLIMATET: SMHI har gjort klimatrapport om Västra Götaland

Det kommer att bli varmare och blötare under 2000-talet.
Redan från 2040 kan vi se en kraftig höjning av årsmedeltemperaturen i Västra Götaland.

Det framgår av den klimatrapport som SMHI tagit fram för regionen.

Sammanfattningen är enkel: räkna med att det bli varmare och blötare.

För samhällsplanering

– Årsmedeltemperaturen kommer att bli mellan 3 och 5 grader högre beroende på vilket scenario man väljer, säger Marina Ädel vid länsstyrelsens enhet för skydd och säkerhet.

I april kommer rapporten presenteras för länets kommuner.

– Syftet är att presentera materialet för dem som arbetar med klimatfrågor, sedan är det upp till kommunerna själva att bestämma vilka riskanalyser man gör på grund av klimatförändringarna.

Enligt hennes ger den nya rapporten en tydligare och uppdaterad bild av läget.

I rapporten som finns tillgänglig på länsstyrelsens hemsida finns kartor där SMHI räknat fram förväntade temperaturökningar.

Vid fortsatt höga utsläpp av växthusgaser kommer årsmedeltemperaturen öka med 5 grader till 2100. Med begränsade utsläpp stannar samma utveckling vid tre grader.

Vintern påverkas mest

Den stora brytpunkten sker om cirka 20 år enligt båda modellerna och den största förändringen kommer att ske vintertid.

De två olika scenarierna visar samstämmigt på att det blir mildrare vintrar framöver.

De områden i Västa Götaland som påverkas mest av klimatförändringarna är kuststräckorna som får räkna med ökad nederbörd och stigande havsvattennivåer.

Rapporten visar också att nederbörden ökar mest vintertid och vid slutet av seklet kommer nederbörden ha ökat med 40 procent vid det sämsta scenariot.

Även Vänern påverkas mycket. Ökad nederbörd påverkar tillrinningen till Vänern och i förlängningen Göta älv som får ökat flöde.

– Där kan vi få högre flöden och större risk för skred.

Hur ser läget ut för Skaraborg?

– Inte lika stora nederbördsmängder som på kusten, men risken för skyfallsproblematik kan inträffa överallt. Extremare regn och värmeböljor kan vi komma att se över hela området, Marina Ädel.

Det framgår av den klimatrapport som SMHI tagit fram för regionen.

Sammanfattningen är enkel: räkna med att det bli varmare och blötare.

För samhällsplanering

– Årsmedeltemperaturen kommer att bli mellan 3 och 5 grader högre beroende på vilket scenario man väljer, säger Marina Ädel vid länsstyrelsens enhet för skydd och säkerhet.

I april kommer rapporten presenteras för länets kommuner.

– Syftet är att presentera materialet för dem som arbetar med klimatfrågor, sedan är det upp till kommunerna själva att bestämma vilka riskanalyser man gör på grund av klimatförändringarna.

Enligt hennes ger den nya rapporten en tydligare och uppdaterad bild av läget.

I rapporten som finns tillgänglig på länsstyrelsens hemsida finns kartor där SMHI räknat fram förväntade temperaturökningar.

Vid fortsatt höga utsläpp av växthusgaser kommer årsmedeltemperaturen öka med 5 grader till 2100. Med begränsade utsläpp stannar samma utveckling vid tre grader.

Vintern påverkas mest

Den stora brytpunkten sker om cirka 20 år enligt båda modellerna och den största förändringen kommer att ske vintertid.

De två olika scenarierna visar samstämmigt på att det blir mildrare vintrar framöver.

De områden i Västa Götaland som påverkas mest av klimatförändringarna är kuststräckorna som får räkna med ökad nederbörd och stigande havsvattennivåer.

Rapporten visar också att nederbörden ökar mest vintertid och vid slutet av seklet kommer nederbörden ha ökat med 40 procent vid det sämsta scenariot.

Även Vänern påverkas mycket. Ökad nederbörd påverkar tillrinningen till Vänern och i förlängningen Göta älv som får ökat flöde.

– Där kan vi få högre flöden och större risk för skred.

Hur ser läget ut för Skaraborg?

– Inte lika stora nederbördsmängder som på kusten, men risken för skyfallsproblematik kan inträffa överallt. Extremare regn och värmeböljor kan vi komma att se över hela området, Marina Ädel.