18 feb 2016 17:40

18 feb 2016 21:05

Sigbritt är toppkandidat

SKÖVDE

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm söker en ny rektor.

Styrelsen har valt ut en enda kandidat till detta uppdrag: Sigbritt Karlsson som är rektor för Högskolan i Skövde. Beskedet var enligt ett pressmeddelande väntat av Högskolan i Skövdes styrelse och ledning.

Sigbritt Karlsson gjorde hela sina akademiska karriär på KTH innan hon rekryterades till Skövde 2010. Hon trivs bra i Skövde, men hennes starka band till KTH gjorde att hon tackade ja till att kandidera för rektorsposten.

– Vi var förberedda på att det här beslutet skulle komma från KTH. Men varken KTH eller regeringen har ännu fattat några slutgiltiga beslut i frågan. Sigbritt Karlsson är fortfarande rektor för Högskolan i Skövde och vi vill behålla henne så länge som möjligt, säger Urban Wass, ordförande i Högskolans styrelse, i pressmeddelandet.

Styrelsen har valt ut en enda kandidat till detta uppdrag: Sigbritt Karlsson som är rektor för Högskolan i Skövde. Beskedet var enligt ett pressmeddelande väntat av Högskolan i Skövdes styrelse och ledning.

Sigbritt Karlsson gjorde hela sina akademiska karriär på KTH innan hon rekryterades till Skövde 2010. Hon trivs bra i Skövde, men hennes starka band till KTH gjorde att hon tackade ja till att kandidera för rektorsposten.

– Vi var förberedda på att det här beslutet skulle komma från KTH. Men varken KTH eller regeringen har ännu fattat några slutgiltiga beslut i frågan. Sigbritt Karlsson är fortfarande rektor för Högskolan i Skövde och vi vill behålla henne så länge som möjligt, säger Urban Wass, ordförande i Högskolans styrelse, i pressmeddelandet.