19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Högskolan får vänta på utbildningsplatser

SKÖVDE/BORÅS: Vill tillsammans satsa på förskollärarutbildning

Det blir med största sannolikhet inte möjligt för Högskolan i Skövde att starta en förskollärarutbildning i samverkan med Högskolan i Borås nu till hösten.

Vid styrelsemötet för Högskolan i Skövde i december tog man upp frågan om en förskollärarutbildning.

Så snart som möjligt

Frågan hade utretts och styrelsen höll med utredarna, rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson, om att det inte är möjligt att starta en ny, egen, utbildning utan att man i stället bör samarbeta med något annat lärosäte.

– Vi vill starta så snart som möjligt. Gärna nästa höst men jag tror egentligen inte att det är realistiskt. Om vi får till ett bra samarbete så kan vi utöka utbildningen med grundskollärarutbildning, sa Sigbritt Karlsson efter mötet i december.

Behöver extraplatser

Önskemålet om att få starta till hösten visade sig mycket riktigt vara orealistiskt.

Högskolan i Borås är det lärosäte som är aktuellt för ett eventuellt samarbete och planen är att förlägga 50 utbildningsplatser per årskurs i Skövde.

– En faktor som påverkar arbetet är att Högskolan i Borås i nuläget inte har några förskollärarutbildningsplatser över som kan placeras i Skövde. För att detta ska kunna ske behöver man få extraplatser, säger Ulf Nylén, ledningskommunikatör på Högskolan i Skövde.

Om det finns några chanser till extraplatser ska Högskolan i Borås försöka ta reda på inom kort.

”En bra satsning”

– Vi har ansökt om att få tala med utbildningsministern i frågan och kommer att föra fram vårt förslag i vår dialog till våren, men hur många platser eller om detta är möjligt får vi dock inga svar på då utan kanske först till hösten, säger Ann-Christin Andréasson, kommunikationschef på Högskolan i Borås, och fortsätter:

– Vi kan inte svara på hur stora chanserna är. Vi tycker dock att det vore en bra satsning och att behov finns.

På sin blogg skriver rektor Björn Brorström att Högskolan i Borås måste ha full ersättning för att genomföra satsningen.

”Regeringen måste därför tillskjuta nya medel och kommunerna i Skaraborg måste vara beredda på att bidra till finansieringen. Vi har i syfte att möjliggöra satsningen skrivit till regeringen och frågan kommer att diskuteras i samband med departementsdialogen under våren. Vi förväntar oss att medel tillförs i budgeten för 2017.”

Högskolan i Skövde förlorade sin förskol- och grundlärarutbildning för fem år sedan, och nu är behovet av lärare stort i hela Skaraborg. Kommunalförbundet menar att det behövs 600 nya förskollärare inom fem år.

I dag finns det förskollärarutbildning på distans i flera Skaraborgska kommuner men de lockar inte fullt hus.

– Jag tror att en utbildning som ges på plats på ett lärosäte kan locka mer än distans, sa Sigbritt Karlsson efter styrelsemötet i december.

Vid styrelsemötet för Högskolan i Skövde i december tog man upp frågan om en förskollärarutbildning.

Så snart som möjligt

Frågan hade utretts och styrelsen höll med utredarna, rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson, om att det inte är möjligt att starta en ny, egen, utbildning utan att man i stället bör samarbeta med något annat lärosäte.

– Vi vill starta så snart som möjligt. Gärna nästa höst men jag tror egentligen inte att det är realistiskt. Om vi får till ett bra samarbete så kan vi utöka utbildningen med grundskollärarutbildning, sa Sigbritt Karlsson efter mötet i december.

Behöver extraplatser

Önskemålet om att få starta till hösten visade sig mycket riktigt vara orealistiskt.

Högskolan i Borås är det lärosäte som är aktuellt för ett eventuellt samarbete och planen är att förlägga 50 utbildningsplatser per årskurs i Skövde.

– En faktor som påverkar arbetet är att Högskolan i Borås i nuläget inte har några förskollärarutbildningsplatser över som kan placeras i Skövde. För att detta ska kunna ske behöver man få extraplatser, säger Ulf Nylén, ledningskommunikatör på Högskolan i Skövde.

Om det finns några chanser till extraplatser ska Högskolan i Borås försöka ta reda på inom kort.

”En bra satsning”

– Vi har ansökt om att få tala med utbildningsministern i frågan och kommer att föra fram vårt förslag i vår dialog till våren, men hur många platser eller om detta är möjligt får vi dock inga svar på då utan kanske först till hösten, säger Ann-Christin Andréasson, kommunikationschef på Högskolan i Borås, och fortsätter:

– Vi kan inte svara på hur stora chanserna är. Vi tycker dock att det vore en bra satsning och att behov finns.

På sin blogg skriver rektor Björn Brorström att Högskolan i Borås måste ha full ersättning för att genomföra satsningen.

”Regeringen måste därför tillskjuta nya medel och kommunerna i Skaraborg måste vara beredda på att bidra till finansieringen. Vi har i syfte att möjliggöra satsningen skrivit till regeringen och frågan kommer att diskuteras i samband med departementsdialogen under våren. Vi förväntar oss att medel tillförs i budgeten för 2017.”

Högskolan i Skövde förlorade sin förskol- och grundlärarutbildning för fem år sedan, och nu är behovet av lärare stort i hela Skaraborg. Kommunalförbundet menar att det behövs 600 nya förskollärare inom fem år.

I dag finns det förskollärarutbildning på distans i flera Skaraborgska kommuner men de lockar inte fullt hus.

– Jag tror att en utbildning som ges på plats på ett lärosäte kan locka mer än distans, sa Sigbritt Karlsson efter styrelsemötet i december.