21 feb 2016 06:00

21 feb 2016 06:00

Får böta för såld vargpäls

DOM: Brott mot artskydd

En Skövdebo har dömts att böta 3 000 kronor för att ha sålt en vargpäls och därmed gjorde sig skyldig till artskyddsbrott.

Mannen, som är i 60-årsåldern och bosatt i Skövde, sålde den aktuella vargpälsen genom en auktionsfirma i Tibro.

En försäljning som är förbjuden då varg är upptagen i miljöbalken om skyddet av arter och vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Åklagaren har nu utfärdat ett strafföreläggande där mannens påföljd bestämts till 3 000 kronor i böter.

Mannen, som är i 60-årsåldern och bosatt i Skövde, sålde den aktuella vargpälsen genom en auktionsfirma i Tibro.

En försäljning som är förbjuden då varg är upptagen i miljöbalken om skyddet av arter och vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Åklagaren har nu utfärdat ett strafföreläggande där mannens påföljd bestämts till 3 000 kronor i böter.