22 feb 2016 13:52

22 feb 2016 13:52

Fem fall av kränkningar på Skövdeskolor

UTBILDNING: Ny statistik från Skolinspektionen

Under 2015 inkom fem anmälningar om kränkning på skolor i Skövde kommun.
Vid fyra fall konstaterade Skolinspektionen att det fanns brister.

Skolinspektionen har nu presenterat statstik kring anmälningar till myndigheten under 2015.

En av kategorierna som anmälningarna rör är kränkningar mot elever i skolan. I Skövde har det 2015 kommit in sju stycken sådana anmälningar. Fyra av dem har sedan Skolinspektionen tagit beslut om och konstaterat att det finns brister.

Jämför man med de senare åren så är fem anmälningar en aning högre än snittet men lägre än 2014. Att Skolinspektionen hittat brister i fyra av fallen är dock klart fler än vanligt. Fyra hittade man även 2014 men innan dess har man konstaterat brister i noll fall 2013, ett fall 2012, tre fall 2011 och noll fall 2010.

Totalt i riket inkom 1 544 anmälningar om kränkningar i skolan under 2015 - en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Samtidigt riktade myndigheten kritik mot konstaterade kränkningsbrister i 754 fall, 33 procent fler än 2014.

Ökning i riket

Anmälningarna om kränkande behandling gällde till 83 procent grundskolan, 6 procent gymnasieskolan, 7 procent förskolan och resten gällde övriga skolformer.

2015 inkom totalt 17 anmälningar till Skolinspektionen i Skövde kommun. Förutom kränkningar gällde flest anmälningar undervisning med särskilt stöd.

Skolinspektionen har nu presenterat statstik kring anmälningar till myndigheten under 2015.

En av kategorierna som anmälningarna rör är kränkningar mot elever i skolan. I Skövde har det 2015 kommit in sju stycken sådana anmälningar. Fyra av dem har sedan Skolinspektionen tagit beslut om och konstaterat att det finns brister.

Jämför man med de senare åren så är fem anmälningar en aning högre än snittet men lägre än 2014. Att Skolinspektionen hittat brister i fyra av fallen är dock klart fler än vanligt. Fyra hittade man även 2014 men innan dess har man konstaterat brister i noll fall 2013, ett fall 2012, tre fall 2011 och noll fall 2010.

Totalt i riket inkom 1 544 anmälningar om kränkningar i skolan under 2015 - en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Samtidigt riktade myndigheten kritik mot konstaterade kränkningsbrister i 754 fall, 33 procent fler än 2014.

Ökning i riket

Anmälningarna om kränkande behandling gällde till 83 procent grundskolan, 6 procent gymnasieskolan, 7 procent förskolan och resten gällde övriga skolformer.

2015 inkom totalt 17 anmälningar till Skolinspektionen i Skövde kommun. Förutom kränkningar gällde flest anmälningar undervisning med särskilt stöd.

Anmälningar

Antal anmälningar till Skolinspektionen om kränkande behandling i Skövde.

2015: 5

2014: 7

2013: 4

2012: 2

2011: 4

2010: 7