22 feb 2016 06:00

22 feb 2016 08:54

Fler unga i Skövde hos Kronofogden

EKONOMI: Negativ utveckling de senaste åren

Klart fler unga personer i Skövde hamnade hos Kronofogden under 2015 än åren innan.
Sammantaget förekom 317 personer under 26 år i ansökningar om betalningsföreläggande under fjolåret.

Kronofogdemyndigheten har nu presenterat siffrorna kring betalningsförelägganden 2015.

I Skövde kan man se flera förändringar jämfört med de senaste åren och utvecklingen är nästan uteslutande negativ. Inte minst bland unga har kurvan gått och fel håll i jämförelse med de senaste årens siffror.

Sammantaget förekom 317 personer under 26 år i ansökningar om betalningsföreläggande under 2015. 2014 var motsvarande siffra 272 vilket ger en ökning med drygt 17 procent. Ytterligare ett år bakåt var det 249 personer under 26.

Tittar man i stället på antalet ansökningar i stället för unika personer så är det också en ökning men inte alls lika omfattande. 2015 gjordes 639 ansökningar om betalningsföreläggande mot personer under 26 år i Skövde. 2014 var det 633 ansökningar. Tittar man på 2013 hamnar dock de två senaste åren i lite mer positiv dager för då handlade det om 790 ansökningar.

Ökar i riket

Bland personer över 25 år i Skövde är utvecklingen också negativ men inte riktigt lika kraftig procentuellt sett. Antalet personer som förekom i ansökningar om betalningsföreläggande under 2015 var 1 307 medan det under 2014 var det 1 230 personer, en ökning med drygt sex procent. Antalet anmälningar minskade för tredje året i rad, från 3 378 år 2014 till 3 165 under fjolåret.

Totalt i riket kom nästan 1,2 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande, in till Kronofogden under 2015. Det var en ökning med drygt två procent jämfört med 2014.

Kronofogdemyndigheten har nu presenterat siffrorna kring betalningsförelägganden 2015.

I Skövde kan man se flera förändringar jämfört med de senaste åren och utvecklingen är nästan uteslutande negativ. Inte minst bland unga har kurvan gått och fel håll i jämförelse med de senaste årens siffror.

Sammantaget förekom 317 personer under 26 år i ansökningar om betalningsföreläggande under 2015. 2014 var motsvarande siffra 272 vilket ger en ökning med drygt 17 procent. Ytterligare ett år bakåt var det 249 personer under 26.

Tittar man i stället på antalet ansökningar i stället för unika personer så är det också en ökning men inte alls lika omfattande. 2015 gjordes 639 ansökningar om betalningsföreläggande mot personer under 26 år i Skövde. 2014 var det 633 ansökningar. Tittar man på 2013 hamnar dock de två senaste åren i lite mer positiv dager för då handlade det om 790 ansökningar.

Ökar i riket

Bland personer över 25 år i Skövde är utvecklingen också negativ men inte riktigt lika kraftig procentuellt sett. Antalet personer som förekom i ansökningar om betalningsföreläggande under 2015 var 1 307 medan det under 2014 var det 1 230 personer, en ökning med drygt sex procent. Antalet anmälningar minskade för tredje året i rad, från 3 378 år 2014 till 3 165 under fjolåret.

Totalt i riket kom nästan 1,2 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande, in till Kronofogden under 2015. Det var en ökning med drygt två procent jämfört med 2014.

Statistik i Skövde

Antal personer i ansökningar om betalningsföreläggande:

Kategori 2015 2014

0–25 år 317 272

Över 25 år 1 307 1 230

Juridiska personer 181 163

 

Antal ansökningar om betalningsföreläggande:

Kategori 2015 2014

0–25 år 639 633

Över 25 år 3 165 3 378

Juridiska personer 292 373

Källa: Kronofogdemyndigheten