22 feb 2016 09:34

22 feb 2016 11:16

Informationen ska bli bättre

IVO

Skaraborgs sjukhus anmälde, enligt lex Maria, resultatet efter en urologisk operation till Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten var inte nöjd, men nu har Skas sett till att de som ska genomgå urologiska operationer ska få skriftlig information. Personalen ska försäkra sig om att patienten förstått informationen.

Inte heller ska patienterna ringa sjukvårdsupplysningen om de har frågor efter operationen, utan de ska ges möjlighet att kontakta urologmottagningen.

Patienten var inte nöjd, men nu har Skas sett till att de som ska genomgå urologiska operationer ska få skriftlig information. Personalen ska försäkra sig om att patienten förstått informationen.

Inte heller ska patienterna ringa sjukvårdsupplysningen om de har frågor efter operationen, utan de ska ges möjlighet att kontakta urologmottagningen.