22 feb 2016 13:31

22 feb 2016 13:31

Uppvisade brister i serviceskyldigheten

SKÖVDE: Christina Herthnek: "Den mänskliga faktorn har felat"

Skövde kommun lever inte upp till serviceskyldigheten.
Det framgår av en kommungranskning som gjorts av TV-programmet Plus på Svt.
– Det handlar om den mänskliga faktorn som har felat, säger Christina Herthnek, kommunikationschef på kommunen.

Tv-programmet granskade huruvida Sveriges kommuner lever upp till serviceskyldigheten.

För att åskådliggöra det valde de att skicka ut ett mejl till landets alla 290 kommuner med frågan: Hur lång är handläggningstiden när man söker bygglov och vad kostar det?

211 kommuner svarade inom ett dygn, ytterligare 49 inom en vecka medan 26 kommuner, däribland Skövde, inte svarade alls på tre veckor.

Christina Herthnek är kommunikationschef på Skövde kommun och hon skyller på slarv.

– Det som inträffade i det här enskilda fallet med det här mejlet var att den person som svarade skickade det tillbaka till fel adress. Det är väldigt olyckligt men det handlar om den mänskliga faktorn, säger hon.

– Vi har tydliga riktlinjer kring det här inom kommunen men det går aldrig att komma runt den mänskliga faktorn. Den här veckan kommer vi att öppna ett kontaktcenter i stadshuset som ska ha ansvar för att ge råd och vägledning så att det ska bli enklare för invånarna, fortsätter Herthnek.

Enligt förvaltningslagen har myndigheter en skyldighet att ”lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet”.

Frågor från enskilda ska besvaras skyndsamt.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är uteblivna svar ett tydligt brott mot förvaltningslagen.

Några sanktioner att tillämpa mot kommuner som bryter mot serviceskyldigheten finns inte, enligt Lundin.

Tv-programmet granskade huruvida Sveriges kommuner lever upp till serviceskyldigheten.

För att åskådliggöra det valde de att skicka ut ett mejl till landets alla 290 kommuner med frågan: Hur lång är handläggningstiden när man söker bygglov och vad kostar det?

211 kommuner svarade inom ett dygn, ytterligare 49 inom en vecka medan 26 kommuner, däribland Skövde, inte svarade alls på tre veckor.

Christina Herthnek är kommunikationschef på Skövde kommun och hon skyller på slarv.

– Det som inträffade i det här enskilda fallet med det här mejlet var att den person som svarade skickade det tillbaka till fel adress. Det är väldigt olyckligt men det handlar om den mänskliga faktorn, säger hon.

– Vi har tydliga riktlinjer kring det här inom kommunen men det går aldrig att komma runt den mänskliga faktorn. Den här veckan kommer vi att öppna ett kontaktcenter i stadshuset som ska ha ansvar för att ge råd och vägledning så att det ska bli enklare för invånarna, fortsätter Herthnek.

Enligt förvaltningslagen har myndigheter en skyldighet att ”lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet”.

Frågor från enskilda ska besvaras skyndsamt.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är uteblivna svar ett tydligt brott mot förvaltningslagen.

Några sanktioner att tillämpa mot kommuner som bryter mot serviceskyldigheten finns inte, enligt Lundin.