23 feb 2016 19:35

23 feb 2016 19:35

Chefer vill lära av unga

SKÖVDE: Chefer träffas för att lära om Ung mentor

Ett tiotal chefer träffades under tisdagskvällen för att lära sig om projektet Ung mentor. Tanken är de senare ska lära sig av de unga som blir deras mentorer.
– Några har redan träffats och det går jättebra, säger projektledare Åsa Axelsson.

Ung mentor kallas det projekt som Skövde kommun lanserade under förra året. Här ska unga människor möta företagsledare och personer i ledande chefsbefattningar. Man får som ung en möjlighet att inspirera chefer, bland annat genom att ge förslag och tankar om hur personens arbetsplats fungerar. Ungdomarna kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter, att nätverka och överbrygga mellan olika åldrar kan ge olika tankar och kunskaper från de ungas perspektiv. Ett 25-tal ungdomar, samt några som arbetar tillsammans i grupp, har anmält sig från gymnasieskolorna till Ung mentor.

Som företagare eller chef kan man dra nytta av de yngres kunskaper och tankar om hur saker ska vara. De som deltar kan också verka som en yrkeskunnig förebild för de ungdomar som de får möta. Projektledaren Åsa Axelsson menar att det blir en win-win situation för båda parter. Under tisdagskvällen kom ett tiotal chefer för att höra vad hon hade att berätta om projektet.

– Väljer man att vara med i det här projektet tycker man det är kul att träffa unga, säger Åsa Axelsson. Som adept ska man klargöra vad man själv vill ha ut av sin mentor, det kan vara bra att ge dem en utmaning så de blir delaktiga, säger hon.

Det första steget blir att matcha ihop en chef med en lämplig mentor, och på deras första träff kommer Åsa Axelsson att vara med. Efter det kommer adept och mentor att träffas regelbundet under tre månader.

– Syftet är att få till prestigelösa möten där man byter roller med varandra, säger Åsa Axelsson.

Ung mentor kallas det projekt som Skövde kommun lanserade under förra året. Här ska unga människor möta företagsledare och personer i ledande chefsbefattningar. Man får som ung en möjlighet att inspirera chefer, bland annat genom att ge förslag och tankar om hur personens arbetsplats fungerar. Ungdomarna kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter, att nätverka och överbrygga mellan olika åldrar kan ge olika tankar och kunskaper från de ungas perspektiv. Ett 25-tal ungdomar, samt några som arbetar tillsammans i grupp, har anmält sig från gymnasieskolorna till Ung mentor.

Som företagare eller chef kan man dra nytta av de yngres kunskaper och tankar om hur saker ska vara. De som deltar kan också verka som en yrkeskunnig förebild för de ungdomar som de får möta. Projektledaren Åsa Axelsson menar att det blir en win-win situation för båda parter. Under tisdagskvällen kom ett tiotal chefer för att höra vad hon hade att berätta om projektet.

– Väljer man att vara med i det här projektet tycker man det är kul att träffa unga, säger Åsa Axelsson. Som adept ska man klargöra vad man själv vill ha ut av sin mentor, det kan vara bra att ge dem en utmaning så de blir delaktiga, säger hon.

Det första steget blir att matcha ihop en chef med en lämplig mentor, och på deras första träff kommer Åsa Axelsson att vara med. Efter det kommer adept och mentor att träffas regelbundet under tre månader.

– Syftet är att få till prestigelösa möten där man byter roller med varandra, säger Åsa Axelsson.