23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Gymnasiet lämnar Penta– flyttar om och förtätar

SKÖVDE: 200 elever behöver språkintroduktion

Gymnasiet i Skövde flyttar om i sina lokaler och lämnar gymnasiefilialen Penta efter knappt 15 år.
Samtidigt ökar antalet elever med behov av språkintroduktion kraftigt.

Flyktingkrisen och det stora antalet nyanlända påverkar även gymnasieskolan stort. 200 elever behöver språkintroduktion i dag mot 50-talet i höstas.

Nu koncentreras stora delar av språkintroduktionen till Västerhöjdsområdet. Utbildningen för nyanlända placeras till musikskolan (G-huset) som flyttar ut under 2016. Även de baracker som står tomma på innerplanen bakom gamla läroverket kommer att utnyttjas.

Samtidigt kommer gymnasieskolan helt lämna enheten Penta under 2016. Det var förr huvudkontor för Volvo, men byggdes 2002 om till en enhet inom gymnasieskolan.

Förtätar

Cirka 180 elever på hantverksprogrammet (frisör) och introduktionsprogrammen kommer att lämna Penta under året.

På Kavelbro byggs lokaler om för frisörprogrammet.

– Flytten är en lokaleffektivisering och vi förtätar nu till två enheter. Vi har tidigare flyttat in bland annat fordonsprogrammet, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Hur mycket gymnasiet sänker sina hyreskostnader på att lämna Penta gick inte att få fram under måndagen.

Ingen risk för att det blir trångt när ni förtätar samtidigt som fler elever kommer till?

– I nuläget bedömer vi att det kommer att gå bra. Musikskolan och barackerna är ytor vi inte använder i dag, säger Rahmberg.

Att integrera nyanlända elever i språkintroduktion bättre med de ordinarie programmen är ett mål.

– Vi vill öppna programmen för att de här eleverna ska kunna ”praktisera” som yrkesvägledning, säger Rahmberg.

Ont om lärare

Det är både unga som kommit till Sverige som ensamkommande och tillsammans med sina familjer som nu tar plats i gymnasieskolan. Det kräver fler modersmålslärare och fler lärare med svenska som andraspråk, men här finns en stor bristsituation.

– Här finns en stor rekryteringsproblematik. Att hitta lärare är en utmaning.

Flyktingkrisen och det stora antalet nyanlända påverkar även gymnasieskolan stort. 200 elever behöver språkintroduktion i dag mot 50-talet i höstas.

Nu koncentreras stora delar av språkintroduktionen till Västerhöjdsområdet. Utbildningen för nyanlända placeras till musikskolan (G-huset) som flyttar ut under 2016. Även de baracker som står tomma på innerplanen bakom gamla läroverket kommer att utnyttjas.

Samtidigt kommer gymnasieskolan helt lämna enheten Penta under 2016. Det var förr huvudkontor för Volvo, men byggdes 2002 om till en enhet inom gymnasieskolan.

Förtätar

Cirka 180 elever på hantverksprogrammet (frisör) och introduktionsprogrammen kommer att lämna Penta under året.

På Kavelbro byggs lokaler om för frisörprogrammet.

– Flytten är en lokaleffektivisering och vi förtätar nu till två enheter. Vi har tidigare flyttat in bland annat fordonsprogrammet, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Hur mycket gymnasiet sänker sina hyreskostnader på att lämna Penta gick inte att få fram under måndagen.

Ingen risk för att det blir trångt när ni förtätar samtidigt som fler elever kommer till?

– I nuläget bedömer vi att det kommer att gå bra. Musikskolan och barackerna är ytor vi inte använder i dag, säger Rahmberg.

Att integrera nyanlända elever i språkintroduktion bättre med de ordinarie programmen är ett mål.

– Vi vill öppna programmen för att de här eleverna ska kunna ”praktisera” som yrkesvägledning, säger Rahmberg.

Ont om lärare

Det är både unga som kommit till Sverige som ensamkommande och tillsammans med sina familjer som nu tar plats i gymnasieskolan. Det kräver fler modersmålslärare och fler lärare med svenska som andraspråk, men här finns en stor bristsituation.

– Här finns en stor rekryteringsproblematik. Att hitta lärare är en utmaning.