23 feb 2016 14:57

23 feb 2016 14:57

Ny vårdexamen

SKÖVDE: Högskolan ska utbilda diabetessjuksköterskor

Högskolan i Skövde startar ytterligare en utbildning inom sjukvård och den här gången satsar man på diabetessjuksköterska.

På högskolan finns i dag utbildningar till sjuksköterska, barnmorska, distriktssköterska, skolsköterska och äldresjuksköterska. Från och med hösten 2016 kan legitimerade sjuksköterskor även få en magisterexamen inom diabetesvård. Utbildningen ges i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan väst. Studenterna antas vid ett av lärosätena, och får undervisning på alla tre orter.

Varje lärosäte kommer inledningsvis att anta tio studenter.

De ämnesspecifika kurserna om bland annat hur diabetes kan yttra sig, förebyggas och behandlas ges vid något av de tre samarbetande lärosätena. Kurser inriktade mot vetenskaplig metod samt examensarbete ges av det lärosäte där studenten är antagen.

Uppskattningsvis har 400 000 personer i Sverige i dag någon form av diabetes.

På högskolan finns i dag utbildningar till sjuksköterska, barnmorska, distriktssköterska, skolsköterska och äldresjuksköterska. Från och med hösten 2016 kan legitimerade sjuksköterskor även få en magisterexamen inom diabetesvård. Utbildningen ges i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan väst. Studenterna antas vid ett av lärosätena, och får undervisning på alla tre orter.

Varje lärosäte kommer inledningsvis att anta tio studenter.

De ämnesspecifika kurserna om bland annat hur diabetes kan yttra sig, förebyggas och behandlas ges vid något av de tre samarbetande lärosätena. Kurser inriktade mot vetenskaplig metod samt examensarbete ges av det lärosäte där studenten är antagen.

Uppskattningsvis har 400 000 personer i Sverige i dag någon form av diabetes.