23 feb 2016 12:02

23 feb 2016 15:01

Rekordmånga flyttade till Skövde

BEFOLKNING: Kommunen fortsätter växa enligt ny officiell statistik

Fler än tidigare flyttar till Skövde. Men det är även fler som flyttar därifrån.
Sammantaget fortsätter dock befolkningen i Skövde att växa – under 2015 med nästan 500 personer.
Det visar nya siffror från SCB.

I början av januari skrev SLA om Skövdes befolkningsökning under 2015. De preliminära siffrorna som kommunen hade pekade på en ökning med runt 430 personer och nu när SCB presenterat de officiella siffrorna visade sig det stämma ganska bra.

Ökad inflyttning

Totalt var Skövde kommuns befolkning vid årsslutet 53 555 personer – en ökning med 421 invånare. Bakom ökningen ligger en större inflyttning än utflyttning med ett plus på nästan 250 personer samt att drygt 170 fler har fötts än som har dött.

Notabelt är att antalet inflyttningar 2015 ökat ganska rejält jämfört med 2014 – nästan 200 fler personer har flyttat till Skövde. 3 200 inflyttningar är fler än under något annat år på 2000-talet. Samtidigt är det också fler än någonsin under samma tidsperiod som flyttar från kommunen – till exempel drygt 400 fler än under 2011.

Fler män

Både när det gäller in- och utflyttning så sker majoriteten inom länet.

Mellan 1976 och 2009 fanns det fler kvinnor än män i Skövde kommun. Men därefter har männen varit i majoritet och den utvecklingen fortsätter.

2015 ökade den manliga befolkningen i kommunen med 290 personer och den kvinnliga med 131.

Därmed bor det 27 131 män och 26 424 kvinnor i Skövde.

I början av januari skrev SLA om Skövdes befolkningsökning under 2015. De preliminära siffrorna som kommunen hade pekade på en ökning med runt 430 personer och nu när SCB presenterat de officiella siffrorna visade sig det stämma ganska bra.

Ökad inflyttning

Totalt var Skövde kommuns befolkning vid årsslutet 53 555 personer – en ökning med 421 invånare. Bakom ökningen ligger en större inflyttning än utflyttning med ett plus på nästan 250 personer samt att drygt 170 fler har fötts än som har dött.

Notabelt är att antalet inflyttningar 2015 ökat ganska rejält jämfört med 2014 – nästan 200 fler personer har flyttat till Skövde. 3 200 inflyttningar är fler än under något annat år på 2000-talet. Samtidigt är det också fler än någonsin under samma tidsperiod som flyttar från kommunen – till exempel drygt 400 fler än under 2011.

Fler män

Både när det gäller in- och utflyttning så sker majoriteten inom länet.

Mellan 1976 och 2009 fanns det fler kvinnor än män i Skövde kommun. Men därefter har männen varit i majoritet och den utvecklingen fortsätter.

2015 ökade den manliga befolkningen i kommunen med 290 personer och den kvinnliga med 131.

Därmed bor det 27 131 män och 26 424 kvinnor i Skövde.

Befolkningsmängd i Skövde

År Män Kvinnor Totalt

2009 25 426 25 558 50 984

2010 25 782 25 620 51 402

2011 25 986 25 775 51 761

2012 26 224 25 988 52 212

2013 26 675 26 184 52 859

2014 26 841 26 293 53 134

2015 27 131 26 424 53 555

Källa: SCB

Befolkningsförändringar i Skövde 2011–2015

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015

Folkökning 359 451 647 275 421

Levande födda 557 608 640 626 636

Döda 481 480 457 488 464

Samtliga inflyttningar 2 862 2 870 3 173 3 002 3 200

Samtliga utflyttningar 2 579 2 544 2 724 2 873 2 956

Inflyttningar från kommuner i länet 1 543 1 537 1 568 1 566 1 595

Inflyttningar från övriga län 973 976 1 069 908 1 019

Utflyttningar till kommuner i länet 1 372 1 362 1 556 1 605 1 650

Utflyttningar till övriga län 1 005 972 949 1 081 1 141

Utrikes inflyttningar 346 357 536 528 586

Utrikes utflyttningar 202 210 219 187 165

Källa: SCB