23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Strategin ska få fler att välja cykeln

SKÖVDE: Tydligare mål för att utveckla en cykelstad

I höstas startade arbetet med att ta fram en cykelstrategi, nu börjar förslagen ta form.
– Det är viktigt både rent trafik- och upplevelsemässigt, säger kommunens planarkitekt Birgit Bjelkengren.

För att Skövde ska bli en bättre stad att cykla i och för att fler invånare ska utnyttja stadens cykelnät tas det fram nya policydokument i ämnet.

– Politiken ska ta beslut om det och sedan måste de prioritera saker som gör cyklingen bättre, säger Birgit Bjelkengren.

Inom kort

Just nu håller de projektansvariga på att gå igenom vad som behöver göras för att fler ska välja cykeln framför bilen. Förslagen ska vara klara och godkända innan sommaren. Kommunen har arbetat för att göra det mer attraktivt att cykla under en längre tid, men eftersom det har gjorts inom ramarna för den nuvarande trafikstrategin har cyklingen kommit i skymundan.

– På det här sättet vänder vi lite på det, säger Birgit Bjelkengren.

Fortfarande oklart

Exakt vad de planerar att göra vill hon inte gå in på, med tanke på att mycket kan förändras innan politikerna har godkänt dokumenten. I stora drag går förslagen ut på att göra cykelnätet mer sammanhängande, sätta upp bättre skyltning utmed banorna som är avsedda för cyklister, påverka trafikverket att bygga cykelvägar på platser som kommunen inte styr över och inspirera företag att satsa på cykelparkeringar. De största förändringarna planeras i stadskärnan men det finns även planer för ytterområdena.

– Cykelstrategin ska gälla för hela kommunen. Ambitionen är att det även ska gå att cykla mellan mindre orter, säger Birgit Bjelkengren.

Lättare beslut

En annan viktig del i projektet är att jobba för en attitydförändring hos allmänheten. Genom att ta reda på vad invånarna saknar och ta hänsyn till det hoppas de på att fler ska utnyttja möjligheten att ta sig runt på två hjul.

– I stort sett har vi förhållandevis bra cykelvägar i staden men de kan användas mer, säger Birgit Bjelkengren.

Bra på flera sätt

Hon ser många fördelar med satsningen, färre bilar skulle kunna göra trafiksituationen betydligt bättre.

– Det är flera vägar som har nått sin maxkapacitet, där är det ingen som kan ta sig fram särskilt snabbt, säger Birgit Bjelkengren och tar upp Vadsboleden och Skaravägen vid Cementa som två exempel.

Enligt henne skulle färre bilar i rörelse sänka bullernivån, vilket skulle kunna påverka hur staden upplevs. Satsningen skulle även kunna resultera i färre olyckor, bättre kondition för cyklisterna och påverka klimatet positivt.

För att Skövde ska bli en bättre stad att cykla i och för att fler invånare ska utnyttja stadens cykelnät tas det fram nya policydokument i ämnet.

– Politiken ska ta beslut om det och sedan måste de prioritera saker som gör cyklingen bättre, säger Birgit Bjelkengren.

Inom kort

Just nu håller de projektansvariga på att gå igenom vad som behöver göras för att fler ska välja cykeln framför bilen. Förslagen ska vara klara och godkända innan sommaren. Kommunen har arbetat för att göra det mer attraktivt att cykla under en längre tid, men eftersom det har gjorts inom ramarna för den nuvarande trafikstrategin har cyklingen kommit i skymundan.

– På det här sättet vänder vi lite på det, säger Birgit Bjelkengren.

Fortfarande oklart

Exakt vad de planerar att göra vill hon inte gå in på, med tanke på att mycket kan förändras innan politikerna har godkänt dokumenten. I stora drag går förslagen ut på att göra cykelnätet mer sammanhängande, sätta upp bättre skyltning utmed banorna som är avsedda för cyklister, påverka trafikverket att bygga cykelvägar på platser som kommunen inte styr över och inspirera företag att satsa på cykelparkeringar. De största förändringarna planeras i stadskärnan men det finns även planer för ytterområdena.

– Cykelstrategin ska gälla för hela kommunen. Ambitionen är att det även ska gå att cykla mellan mindre orter, säger Birgit Bjelkengren.

Lättare beslut

En annan viktig del i projektet är att jobba för en attitydförändring hos allmänheten. Genom att ta reda på vad invånarna saknar och ta hänsyn till det hoppas de på att fler ska utnyttja möjligheten att ta sig runt på två hjul.

– I stort sett har vi förhållandevis bra cykelvägar i staden men de kan användas mer, säger Birgit Bjelkengren.

Bra på flera sätt

Hon ser många fördelar med satsningen, färre bilar skulle kunna göra trafiksituationen betydligt bättre.

– Det är flera vägar som har nått sin maxkapacitet, där är det ingen som kan ta sig fram särskilt snabbt, säger Birgit Bjelkengren och tar upp Vadsboleden och Skaravägen vid Cementa som två exempel.

Enligt henne skulle färre bilar i rörelse sänka bullernivån, vilket skulle kunna påverka hur staden upplevs. Satsningen skulle även kunna resultera i färre olyckor, bättre kondition för cyklisterna och påverka klimatet positivt.