24 feb 2016 13:36

24 feb 2016 13:36

Hen och hon används sällan

SKÖVDE: Stipendium delades ut på högskolan i Skövde

Lina Hegerius fick ”Högskolans mångfaldsstipendium”, för sin uppsats om genustänk.
– Jag är väldigt stolt över att det uppmärksammades. Det visar att det är viktigt, säger pristagerskan.

Lina Hegerius belönades för sitt examensarbete ”Förskollärarens val av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv”, som hon gjorde under tiden hon studerade på ”Magisterprogrammet i pedagogik”, här i Skövde.

– Jag hittade ingen forskning om det, då ville jag undersöka det vidare, säger Lina Hegerius.

Medlemmarna i högskolans mångfaldsgrupp bestämde vem som skulle få stipendiet på 5 000 kronor, som delades ut av rektor Sigbritt Karlsson i onsdags.

Manlig dominans

I sitt vanliga arbete som förskollärare i Uppsala har stipendiaten uppmärksammat att de flesta sånger och ramsor handlar om personer av det manliga könet. Hon ville ta reda på hur andra förskollärare jobbar för att göra texterna mer jämställda, om de ens gjorde det.

– Sånger och ramsor påverkar många, det är en stor del i en människas liv, säger Lina Hegerius.

Oftare den än hon

Efter att ha intervjuat sex pedagoger på olika förskolor kom hon fram till att få av dem bytte ut han mot hon och att det till och med var vanligare att kalla karaktärerna för den. Många av förskollärarna var rädda för att använda hen, som personligt pronomen.

– Det är ett väldigt känsligt ord i samhället, vilket skapar rädsla hos förskollärarna. Någon ville inte använda det för att det betyder höna på engelska, säger Lina Hegerius.

Eget intresseområde

I uppsatsen observerar hon hur de gör på olika förskolor och hur personalen diskuterar olika genusfrågor med varandra och med barnen.

Personligen är hon mycket intresserad av frågor som rör genustänk, speciellt i verksamheter som riktar sig till barn i tidiga åldrar.

– Barnen är opåverkade när de kommer till förskolan, där påverkas de. Det är viktigt att alla har samma chanser och möjligheter, säger Lina Hegerius.

Lina Hegerius belönades för sitt examensarbete ”Förskollärarens val av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv”, som hon gjorde under tiden hon studerade på ”Magisterprogrammet i pedagogik”, här i Skövde.

– Jag hittade ingen forskning om det, då ville jag undersöka det vidare, säger Lina Hegerius.

Medlemmarna i högskolans mångfaldsgrupp bestämde vem som skulle få stipendiet på 5 000 kronor, som delades ut av rektor Sigbritt Karlsson i onsdags.

Manlig dominans

I sitt vanliga arbete som förskollärare i Uppsala har stipendiaten uppmärksammat att de flesta sånger och ramsor handlar om personer av det manliga könet. Hon ville ta reda på hur andra förskollärare jobbar för att göra texterna mer jämställda, om de ens gjorde det.

– Sånger och ramsor påverkar många, det är en stor del i en människas liv, säger Lina Hegerius.

Oftare den än hon

Efter att ha intervjuat sex pedagoger på olika förskolor kom hon fram till att få av dem bytte ut han mot hon och att det till och med var vanligare att kalla karaktärerna för den. Många av förskollärarna var rädda för att använda hen, som personligt pronomen.

– Det är ett väldigt känsligt ord i samhället, vilket skapar rädsla hos förskollärarna. Någon ville inte använda det för att det betyder höna på engelska, säger Lina Hegerius.

Eget intresseområde

I uppsatsen observerar hon hur de gör på olika förskolor och hur personalen diskuterar olika genusfrågor med varandra och med barnen.

Personligen är hon mycket intresserad av frågor som rör genustänk, speciellt i verksamheter som riktar sig till barn i tidiga åldrar.

– Barnen är opåverkade när de kommer till förskolan, där påverkas de. Det är viktigt att alla har samma chanser och möjligheter, säger Lina Hegerius.